En ljusare framtid för svensk fordonsindustri

Fouriertransform är en långsiktig industriell och finansiell partner till bolag inom den svenska fordonsbranschen. Företagets uppdrag är att på kommersiella grunder stärka det svenska fordonsklustrets internationella konkurrenskraft.

Svenska personbilar och lastbilar har av tradition varit framgångsrika produkter på världsmarknaden.
– Med bara nio miljoner invånare har Sverige länge haft en framstående och djup tradition inom fordonsindustrin. Cirka 200.000 personer är anställda inom fordonsindustrin, som genererar en stor del av vår export och BNP, säger Per Nordberg, VD på Fouriertransform.
Internationellt tillhör Sverige toppskiktet i världen vad det gäller tunga fordon - lastbilar och bussar.
– När det gäller personbilar så ligger vi i ett lite lägre segment, men vi har alltid stått för kvalitet, med hög säkerhet och hög teknikutveckling och därigenom har svenska produkter haft en mycket god konkurrenskraft internationellt, säger Per Nordberg.

Ett fordonspaket
Efter att dåvarande näringsminister Maud Olofsson tagit fram ett fordonspaket på 28 miljarder kronor, varav tre miljarder var avsett för Fouriertransforms verksamhet, bildades en egen styrelse 2009. Till och med början av september 2011 har det beslutats om investeringar på totalt 418 miljoner kronor i tolv bolag av vilka den minsta investeringen är på sju miljoner kronor och den största på cirka 150 miljoner.

Ett intensivt arbete
2010 var det första hela verksamhetsåret i Fouriertransforms historia. Året präglades av ett intensivt arbete med att få en komplett organisation på plats, att marknadsföra verksamheten externt och att utveckla företagets ägarmodell och strategiska inriktning.
– Fouriertransforms uppbyggnad har skett i en omvärld där utvecklingen för många svenska bolag blev mer positiv än vad vi vågat hoppas på, särskilt jämfört med vad vi såg under 2009. Tillväxten i Sverige blev bättre än förväntat och för fordonsindustrins underleverantörer var de ändrade ägarförhållandena i Saab Automobile och Volvo PV glädjande nyheter som innebär att delar av inköpsplattformarna åter flyttas tillbaka till Sverige, säger Per Nordberg.
Samtidigt visade Fouriertransforms seminarier runt om i landet att finansieringen kvarstår som en central fråga för både små och medelstora företag, särskilt när bankerna inte längre i samma utsträckning som tidigare erbjuder finansiering.

Vitalisera fordonsindustrin
– Vår vision är att vitalisera bolag i den svenska fordonsindustrin. Det innebär att tillse att det finns kapital för att utveckla de framtidstekniker som bolagen har och låta dem växa. Vi investerar i bolag som har framstående teknik och en effektiv produktion och vi går in med kapital på upp till 150 miljoner kronor och är kvar i bolagen i fem till åtta år, berättar Per Nordberg.
Angelägna projekt får en professionell utvärdering där Fouriertransforms målsättning är att vara en flexibel partner till sina potentiella kunder så att man kan anpassa sin insats till varje företags specifika situation. Man strävar också efter en så smidig och snabb investeringsprocess som möjligt.

Ett stort nätverk
– När väl en investering är gjord hoppas vi att på ett betydande sätt kunna bidra till att bolaget får tillgång till kvalificerad industriell och annan kompetens. Det gör vi genom styrelsepresentation och tack vare vårt stora nätverk i Sverige och internationellt inom industri, forskning och utveckling. Vi samarbetar exempelvis med såväl det privata näringslivet som med Energimyndigheten, Vinnova och Almi Företagspartner med flera, berättar Per Nordberg.
Det finns dock ett problem idag, tycker Per Nordberg, och det är företagsstrukturen.
– Vi har relativt många små och stora företag inom industrin, men inte speciellt många medelstora. Det är som ett timglas som smalnar av i mitten. Vi måste bygga förutsättningar i Sverige så att företag kan växa sig medelstora och därmed utvecklas på hemmaplan, men även spridas internationellt, säger han.


Utbildning SNL 2012-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-1

Huvudtema: Utbildning
Regeringen vill stärka innovationer ur akademin

Näringsdepartementet leder arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi med siktet ställt på 2020. Utvecklingen av strategin involverar alla departement och har bäring på många pågående processer inom olika politikområden som har betydelse för Sveriges långsiktiga innovationsklimat ...

Back to top