Air BP – en ledande leverantör av flygbränsle

Air BP är en av världens största leverantörer av flygbränsle till alla sektorer inom flygindustrin.
Företaget finns representerat på över 1 200 flygplatser i mer än 90 länder.

I Sverige är Air BP en av de tre största leverantörerna med representation på merparten av landets viktigaste flygplatser.
– Vi säljer flygbränsle till olika aktörer på den svenska flygmarknaden och vi vänder oss mot allt från stora flygbolag till helikopterbolag och kommuner som driver flygplatser själva, berättar Peter Lindenmo, VD på Air BP Sweden.
Air BP erbjuder flygbränsle (flygfotogen Jet A1 och flygbensin AVGAS 100LL) och flygmotorer (för turbin- och kolvmotorflygplan) till alla sektorer inom flygindustrin. Dessutom erbjuder företaget teknisk kompetens och ingenjörskonsultation till sina samarbetspartners över hela världen.

Global och lokal marknad
– Vi är en Local Partner Global Expert, vilket innebär att vi har en global verksamhet men vi har också en väldigt bra representation lokalt i respektive land. Dessutom kan vi erbjuda våra kunder både säljstöd, tekniskt stöd och så vidare, berättar Peter Lindenmo.
Air BP har ett nära samarbete med IATA och medverkar aktivt för att skapa säkra och effektiva leveranser till medlemsföretagen. Företaget designar och bygger flygtankningsanläggningar som är anpassade efter förutsättningarna på respektive flygplats.
Som en del av BP-gruppen kan Air BP också utnyttja koncernens samlade erfarenhet och kompetens när det gäller avancerad teknologi, konsultation, utbildning och krishantering.
Varje kund har en egen kontaktperson inom Air BP som ser till att kundernas alla önskemål blir uppfyllda. Efter kontorstid erbjuder Air BP 24-timmarsservice – med andra ord står man redo att hjälpa till med bränsleleveranser på olika destinationer i sitt globala nätverk, dygnet runt.
– Vi arbetar också hårt med specifikt kundanpassade avtal, säger Peter Lindenmo.

Teknisk service och kvalitetsgaranti
Air BP erbjuder hög kvalitet på teknisk service. Företagets tekniska servicenivå backas upp av resurserna från en internationellt respekterad organisation.
På varje flygplats arbetar man enligt internationella bestämmelser för att möta de rigorösa krav som flygbränslekunderna måste kunna ställa.
Skulle en kund ha en brådskande förfrågan om bränsle utanför normala kontorstider har Air BP en 24-timmarsservice som möjliggör alla nödvändiga arrangemang dygnet runt.
Air BP erbjuder ett faktureringssystem som tillåter kunderna att ha ett konto för alla sina tankningar varhelst de har utförts.
Air BP Sweden AB sysselsätter elva medarbetare på flygsidan.
– Vår framtidsvision är att minst växa i takt med marknaden, säger Peter Lindenmo optimistiskt.


Utbildning SNL 2012-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2012-1

Huvudtema: Utbildning
Regeringen vill stärka innovationer ur akademin

Näringsdepartementet leder arbetet med att ta fram en nationell innovationsstrategi med siktet ställt på 2020. Utvecklingen av strategin involverar alla departement och har bäring på många pågående processer inom olika politikområden som har betydelse för Sveriges långsiktiga innovationsklimat ...

Back to top