Västra Götalandsregionen rustar för det industriella träbyggandet

Det nationella hållbarhetsprojektet Trästad 2012 möts med positivism i Västra Götalandsregionen. Den främsta ambitionen för regionen är att sprida kunskap och öka intresset i kommunerna för att i framtiden bygga mer i trä, det handlar då framförallt om industriellt träbyggande för exempelvis flerbostadshus och större konstruktioner som broar och parkeringshus. Inför finalen nästa år kommer Västra Götalandsregionen att ha en del att visa upp, inte minst i Skövde där den slutliga träbyggnadskonferensen kommer att hållas.

Moelvens träbro över Nolhagavägen i handelsområdet Stallsiken i Skövde har genererat ett stort intresse landet över. Bron har blivit som ett landmärke för en region som tidigare inte varit känd för just träbyggnation men som nu helhjärtat satsar på hållbarhet och där man tror på en framtid med industriellt träbyggande. I regionen finns även ett antal kommersiella lokaler uppförda enligt modern träbyggnadsteknik med limträstomme.
Ambitionen från Västra Götalandsregionens sida är att fortsätta sprida kunskap om de möjligheter och fördelar som en ökad träbyggnation innebär. Att integrera mer trä i industriella byggprocesser innebär inte enbart stora vinster för miljön i och med att trä binder koldioxid under hela sin livstid, utan har även stora ekonomiska fördelar eftersom trä är en råvara som vi i Sverige har gott om.

Goda förutsättningar
Skogen är en viktig näring för Västra Götalandsregionen. Här finns förutom rena naturtillgångar mycket teknisk kompetens och expertis för hur träbyggnad kan utvecklas.
– Att bygga i trä faller väl in i vårt tillväxtprogram för framtiden, upplyser Marianne Gustafsson, processledare för Trästad 2012 i Västra Götalandsregionen. Förutom klimataspekten så har vi mycket goda förutsättningar med rätt kompetens i våra företag som vill driva träbyggnad vidare till nästa nivå. Ur ett stadsutvecklingsperspektiv är större fokus på träbyggnation som en förutsättning för att vi på ett hållbart sätt ska kunna förtäta och bygga ut våra städer runtom i regionen.

Kvarteret Frostaliden avsatt för träbyggnation
I Skövde har man valt ut ett område speciellt för träbyggnationer, där intresseförfrågan till en början gått ut till olika aktörer som beställare, entreprenörer, byggföretag och konsulter.
Claes Waxberg, stadsarkitekt i Skövde, poängterar att avsikten är att motivera till helt nya samarbetsformer, där trästadsprojektet utgör en arena för kunskapsspridning om det industriella och klimateffektiva träbyggandet.
– Det är inte enbart specialister på just träbyggnation som bjudits in, vi vill främja för nytänkande inom byggande och då kanske det dyker upp helt nya aktörer som tar sig an ett byggprojekt baserat på träteknik, menar Claes.
Kvarteret Frostaliden ligger i ett naturskönt område 2 km norr om stadskärnan. Här finns bl.a. vackra promenadvägar runt sjöarna och ett antal idrottsanläggningar. Kommunikationerna är goda med närhet till service, skola, förskola och köpcenter. Området är mycket attraktivt för nybyggnationer och att det nu rör sig om klimatanpassade träbyggnationer gör Frostaliden ännu mer intressant.


Trästad SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Trästad
Svensk skogsindustri kan bidra till ett hållbart samhälle i global skala

Man kan tryggt säga att det på många sätt är nu det avgörs om svensk skogsindustri kommer att kunna möta den nya tidens krav och även kunna stå sig i en både expanderande och allt mer konkurrensutsatt världsekonomi ...

Back to top