Sweco planerar framtidens hållbara samhällen

Den internationella konsultkoncernen Sweco arbetar brett och globalt med tjänster inom allt från arkitektur och byggkonstruktion till energi och installation samt däremellan geografisk IT och industrilösningar. Swecos ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till en hållbar samhällsutveckling och finns med från projektets början till slut.

Sweco är ett kunskapsföretag som tillhandahåller expertis och unik know-how i tidskritiska och ofta kapitaltunga projekt. Koncernens huvudkontor finns i Stockholm och man har idag fasta etableringar i elva nationer.
Sedan det första internationella uppdraget i S:t Petersburg 1902 har Sweco drivit igenom projekt i över 100 länder. Hållbar utveckling är och har alltid varit kärnvärdet i samtliga uppdrag, Sweco var med andra ord mycket tidigt ute och drev miljö- och samhällsutvecklingsfrågor med hållbarhetsperspektiv redan för över 100 år sedan.

Globalt varumärke för hållbar stadsutveckling
Helheten gör Sweco unika, inom samma koncern finns kompetens inom allt från samhälls- och stadsplanering till energi- och teknikkonsulter. Det är just helheten som gör att Sweco kan planera för hållbar utveckling ur alla perspektiv, och väva in alla aspekter. Det utgör koncernens främsta styrka tillsammans med genuin, djupgående kompetens hos konsulterna.
– Vi har skapat ett starkt varumärke för hållbar stadsutveckling som känns igen världen över, berättar Eva Nygren, VD för Sweco Sverige. Vi verkar inom stort och smått – inom stora internationella utvecklingsprojekt där vi tar fram koncept för hela städer – till mindre, regionala uppdrag där vi utvecklar teknik för hållbara träkonstruktioner, som exempel.
Å ena sidan deltar Sweco i internationella projekt som involverar gränsöverskridande samarbeten. Drygt 20 mil sydost om Peking håller just nu den helt nya eko-staden Caofeidian på att växa fram. Planerare, arkitekter, ingenjörer och teknikkonsulter från Sweco har samarbetat i planeringen av den första delen, ett 30 km2 stort område som ska bli helt koldioxidneutralt.

Hållbart byggande och Trästad 2012
Å andra sidan verkar man lokalt för att stärka hållbart byggande i Sverige, närmare bestämt i Umeå och Piteå i samband med Trästad 2012.
I Umeå arbetar man tillsammans med Umeå kommun med kunskapsspridning avseende hållbart byggande. Umeå kommuns mål med projektet är att öka kunskapen bland fastighetsägare i hållbart byggande med aspekter som energimässigt samt socialt och ekonomiskt hållbart.
Förutom samordning och program så håller Sweco även föreläsningar avseende hållbart och energieffektivt byggande. I det hållbara byggandet så ingår naturligtvis trä som en viktig faktor och här kommer kopplingen till Trästad 2012 in.
 
Piteå föregångare för hållbart byggande
Piteå kommun skapar ett nytt bostadsområde i området Furunäset som ska vara som en föregångare i att bygga hållbart, och gärna med inslag av trä, för framtiden. Sweco har hjälpt Piteå med uppgiften att samla och ena bygdens intressenter i ett kvalitetsprogram som ska gälla för att få exploatera Furunäset.
Det hållbara byggandet är viktigt för Sweco och för samhället. Allt fler kunder, partners och investerare efterfrågar kompetens i dessa frågor i samband med samhällsbyggande i konstruktioner och tekniska system, här ligger Sweco steget före med sin sekellånga erfarenhet.


Trästad SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Trästad
Svensk skogsindustri kan bidra till ett hållbart samhälle i global skala

Man kan tryggt säga att det på många sätt är nu det avgörs om svensk skogsindustri kommer att kunna möta den nya tidens krav och även kunna stå sig i en både expanderande och allt mer konkurrensutsatt världsekonomi ...

Back to top