Samarbete mellan kommunal och privat aktör för Växjös bästa

Växjöhem AB och Midroc Property Development AB vill gemensamt vara en motor i den moderna trästaden, Välle Broar, och utveckla träbyggnadsstrategin. Här har också de båda företagen ett nära samarbete med Linnéuniversitetet. Inom träbyggnads-projektet planeras för cirka 200 lägenheter med olika upplåtelseformer.

Vallen skiljer sig från traditionella byggprojekt dels genom att det här handlar om trähus med låg energiåtgång, dels genom att byggnationen är ett samarbete mellan en kommunal och en privat aktör för samhällsutvecklingens bästa.

Unikt: bygger för alla upplåtelseformer
Vallen är ett naturskönt område i den västra delen av Välle Broar, mellan Växjösjön och Södra Bergundasjön. Den nya detaljplanen bygger i mycket på önskemål från kommuninvånarna själva, dvs tätare bebyggelse med stark miljöprägel. I projekt Vallen tas hänsyn till alla dessa faktorer, naturnära och miljövänlig byggproduktion samtidigt som staden förtätas.
– Läget är verkligen bästa tänkbara här i de sju sjöarnas stad, säger Christina Nyquist, VD för Växjöhem. Vi bygger för alla upplåtelseformer, inklusive ägarlägenheter. En upplåtelse-form som är ny för Sverige och som möjliggjorts genom lagändring. Konceptet kan liknas vid en radhuslänga fast på höjden.
Det handlar om en bruttoarea på 21 000 m2 och en totalinvestering på en halv miljard kronor.
– Inriktningen på energi och miljö är påtaglig genom hela projektet. Vi tänker i termer av livscykel, dvs vi försöker skaffa oss en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är. Den slutliga energikonsumtionen för bostäderna ska vara väsentligt lägre än den nationella normen för nybyggnationer, fortsätter Christina.

Ta vara på träets fördelar som byggmaterial
Projektet är ett sätt att utveckla träbyggandet och därmed Växjö som hållbart samhälle.
– För vår del började det redan med föregångaren Limnologen, där vi arbetade nära Linnéuniversitetet för att säkerställa vilka byggmetoder som skulle användas för en optimal träbyggnation, berättar Midrocs VD Magnus Sköld.
Magnus förklarar att det för Midrocs del också handlar om att förfina de metoder som man använt för Limnologen, och verkligen ta vara på träets fördelar som byggmaterial.
– I undersökningar som gjorts har det visats att folk i allmänhet trivs bättre i trähus. Rätt konstruerat så isolerar trähus på ett mycket effektivt sätt, det gäller värme, kyla och buller.

Hög komfort med allt inom räckhåll
Lägenheterna kommer att ha högsta möjliga standard med kakel, klinkers, parkett och i en del även dubbla balkonger. Gemensamhetsutrymmen och festlokal kommer att finnas liksom övernattningslägenheter och uteplatser.
– Vi satsar på hög komfort redan från början med diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare i samtliga lägenheter. För Vallen är det nog det sjönära läget som attraherar mest
med relativt kort avstånd till service och rekreation.
Kommunikationerna är också bästa tänkbara där man når Småland Airport inom tio minuter med bil, konstaterar Magnus.
Christina fortsätter:
– Visst har det varit en lång resa, den första översiktsplanen antogs redan 1997. Den nya planen fokuserar mycket mer på förtätning och här är vi nu alldeles i byggstarten.
Förutom lägenheterna byggs även parkeringshus och bro till området, allt helt i trä.


Trästad SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Trästad
Svensk skogsindustri kan bidra till ett hållbart samhälle i global skala

Man kan tryggt säga att det på många sätt är nu det avgörs om svensk skogsindustri kommer att kunna möta den nya tidens krav och även kunna stå sig i en både expanderande och allt mer konkurrensutsatt världsekonomi ...

Back to top