Multiperspektiv på hållbarhet – Bra bostäder för småhushåll till rimligt pris baserat på trä

Över 100 års förbud mot höga träkonstruktioner har format en byggsektor och en byggtradition som är svår att anpassa till trä. Nu när förbudet är hävt och det är fritt fram för träbyggnationer borde man ta vara på och anpassa mer för detta naturliga och miljövänliga byggnadsmaterial som vi dessutom i Sverige har gott om. För att skapa hållbara urbana miljöer krävs helhetsperspektiv där trä integreras så långt det bara går – vi talar om ett samhälle där alla typer av bostäder inom alla kostnadssegment finns som attraktiva alternativ i trä, från den privata villan till bra bostäder för småhushåll.

Trästad 2012 Sydost omfattar kommunerna Växjö, Eksjö samt Västervik och drivs i samarbete med kringliggande skogsindustrier och universitet. Inom projektet finns ett antal delprojekt och initiativ som drivs på lokal, regional och nationell nivå. Det övergripande syftet med projektet är att skapa bästa tänkbara förutsättningar för ökad byggnation i trä, samt sprida viktig kunskap som gynnar utvecklingen av svensk byggnation med ny träteknik och nya byggmetoder med siktet inställt på tillväxt och export.

Utmaning: för lite byggnation och för dyrt
Det kan verka som om det byggs för fullt överallt i Sverige, men faktum är att det fortfarande byggs för lite – och framförallt för dyrt – i vårt land. Byggkostnaderna tenderar att följa de uppskruvade priserna på bostadsrätter och villor. På så vis skapas ingen mångfald i byggandet, resultatet blir mycket få alternativ för en växande grupp av småhushåll som till stor del omfattar exempelvis studenter, ensamboende vuxna och pensionärer.

Potential: helt ny marknad för byggbranschen
Bra bostäder för småhushåll till rimligt pris är ett projekt som drivs inom Trästad 2012 Sydost för att bredda byggsektorns kundperspektiv. Det finns en stor potential och en marknad med betalningsförmåga om man kan utveckla attraktiva lösningar.
Ett uppfinningsrikt småländskt möbelvaruhus har blivit världsledande genom att kombinera en hög kvalitet med låg produktionskostnad. Det är med andra ord genomförbart, det är bevisat. Det som krävs är lite mod och en hel del nytänkande.
– Som det är idag nöjer sig byggsektorn med halva marknaden, konstaterar Hans Andrén, processledare för Trästad 2012 i Växjö. Det är dags att tänka om och börja producera för en mycket bredare målgrupp. Med ökad konkurrens, fler lokala aktörer, ett industriellt träbyggande och med långsiktighet i beställarledet ser vi möjligheter att skapa den marknad som vi idag saknar för bra bostäder till småhushåll.

Framtid: hållbarhet och industriellt träbyggande prioriteras
VäxjöSamtalet har under sju år i följd arrangerat samtal kring aktuella samhällsbyggarfrågor. I år styrdes kosan till Göteborg då VäxjöSamtalet bjöd på seminarier vid Arkitekturmässan som hölls mellan den 24 – 25 oktober. Bland de teman som togs upp var Bra bostäder för småhushåll till rimligt pris ett viktigt spår där hållbarhet och industriellt träbyggande stod högst på listan. Visionen för framtiden är att dessa frågor ska få en mycket högre prioritet landet över, med olika insatser som stärker träbyggnadsmarknaden som helhet.


Trästad SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Trästad
Svensk skogsindustri kan bidra till ett hållbart samhälle i global skala

Man kan tryggt säga att det på många sätt är nu det avgörs om svensk skogsindustri kommer att kunna möta den nya tidens krav och även kunna stå sig i en både expanderande och allt mer konkurrensutsatt världsekonomi ...

Back to top