Dalarna går ut på bred front inom Trästad 2012

Projektet Trästad 2012 kan ses som en förlängning av den Nationella träbyggnadsstrategin som initierades i början av 2000-talet. Trästad 2012 ska framförallt tjäna som en inspirationskälla för lokala byggare, arkitekter, planerare och politiker. Det är 17 kommuner i landet som deltar i projektet och i Dalarna är det Falun, Leksand, Rättvik, Mora, Orsa och Älvdalen. Dalarna går med andra ord ut på bred front och satsar på att bygga upp en gedigen grund för ett ökat engagemang kring träbyggande i hela regionen.

Det övergripande målet för projektet är att ta ett helhetsgrepp om klimatfrågorna samtidigt som man ser till samhällsutvecklingens bästa. Svensk kompetens och banbrytande teknik ska med framgång kunna marknadsföras på den europeiska och globala marknaden för modern industriell träbyggnad.

Pensionsavgångar runt knuten
De stora pensionsavgångar som väntar Dalarna mellan 2015 – 2030 innebär att man måste tänka om för att kunna attrahera ny arbetskraft. Till strategin hör att tänka grönt, tänka miljöoptimalt och befinna sig i teknikens framkant.
– Våra kommuner värnar om att ligga steget före miljömässigt, kommenterar Veronica Rosenquist, regional processledare för Trästad 2012 vid Länsstyrelsen Dalarna. För att även trygga en hög kompetens framöver krävs det konkreta mål för våra kommuner i arbetet med att locka hit fler människor som vill bo och verka i vår region. Det ställer naturligtvis också högre krav på boendet, och här vill vi utveckla träbyggandet som en del av större satsningar på attraktiva bostadsprojekt.

Möter utmaningar som samlad region
Det handlar dels om att skapa attraktion för regionen för att trygga framtida arbetskraft och tillväxt, och dels om att skapa mervärden som upprätthåller en hållbar utveckling ur både miljö- och samhällssynpunkt. Det är naturligtvis en utmaning, men en utmaning som Dalakommunerna i samlad trupp gärna antar.
– I vår region är det inte tal om att agera enskilt, vi kan inte arbeta så. Om vi vill nå framgång med visionen om ett ökat träbyggande måste vi göra insatser tillsammans, arbeta över kommungränserna som en samlad region. Vi vill satsa på gemensamma upphandlingar och en kontinuerlig byggnation för att få ner byggkostnaderna, det är också kraven för att vi ska kunna erbjuda attraktiva boenden till priser som de inflyttande är beredda att betala, förklarar Veronica.

Lång tradition av träbyggande i grunden
Dalarna har en lång tradition inom träbyggande, men det handlar då framförallt om småhus och privata konstellationer. Det finns dock ett antal nationellt uppmärksammade projekt som satt Dalarna på kartan över framstående träbyggnadsregioner. Entrén till Rovdjurscentrum och Orsa Björnpark i Orsa är exempelvis helt i trä, liksom en stor utsiktsplats med gångbro i parken. Rättvik Arena är också konstruerad med ett komplett stomsystem i limträ och massiva träplattor som väggar.
– Vi har alla förutsättningar att lyckas, vi har en stark tillverkningsindustri och skogsföretag som är beredda att satsa på träbyggnadsstrategin. Det krävs dock att vissa saker faller på plats först, och då måste vi arbeta tillsammans, konstaterar Veronica Rosenquist som avslutning och med eftertryck.


Trästad SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Trästad
Svensk skogsindustri kan bidra till ett hållbart samhälle i global skala

Man kan tryggt säga att det på många sätt är nu det avgörs om svensk skogsindustri kommer att kunna möta den nya tidens krav och även kunna stå sig i en både expanderande och allt mer konkurrensutsatt världsekonomi ...

Back to top