Transportörer har en nyckelroll i den svenska industrins utveckling

Transportledningsföretaget TimmerLogistikVäst (TLV) tillhandahåller rundvirkestransporter med siktet inställt på högsta kvalitet och lägsta möjliga miljöpåverkan. Företaget samarbetar med aktörer som delar samma ambitioner gällande miljöriktiga transporter med hög servicenivå. Transportörerna är egna företagare med anställd personal och har genomgående en hög förändringsbenägenhet och tillgänglighet för att kunna möta TLV:s och kundernas höga krav.

Transportledare Simon Simonsson inleder med att poängtera transportbranschens starka tillväxt. I kombination med pensionsavgångar och viss svårighet i att få tag på rätt utbildad personal står branschen inför en utmaning.
– Vi på TLV arbetar enbart med rundvirkestransporter, under finanskrisen drabbades vi förvisso men vi har expanderat och har ett 40-tal fordon i flottan idag. Vi anses vara en stabil och pålitlig aktör i branschen och det är vi mycket stolta över.

Miljömedvetenhet en självklarhet
TLV ställer höga krav på åkarna som måste vara både serviceinriktade och miljömedvetna. Här förklarar Simonsson:
– Miljömedvetenhet är en självklarhet idag. Man kan inte vara med och konkurrera om man saknar intresse för miljöfrågorna, och vi satsar väldigt mycket på att utveckla vår egen miljöprofil. Förutom att vi värnar om att ha en modern och välservad fordonspark så medverkar vi i olika miljöförbättrande projekt där vi exempelvis testar att köra med större bruttovikter med bibehållet axeltryck för att få en högre effektivitet med lägre miljöpåverkan per fraktat ton.

Framtid – locka kompetent arbetskraft
Transportbranschen är en viktig partner för svensk industri, utan smarta logistiklösningar kan industrin inte få ut sina produkter och inte heller införskaffa råvaror och komponenter. Transportörer har därför en viktig roll för Sveriges industris utveckling, i takt med att industrin expanderar växer också behovet av transporter.
TLV har en ung medelålder på sina transporörer men det finns en viss utmaning i branchen framöver då ett stort antal åkeriägare går i pension under de närmaste åren. Idag råder det redan viss brist på kompetent arbetskraft inom transportsektorn.
– Vi ser gärna en föryngring av branschen som helhet, där även nystartade bolag med yngre företagsledare träder fram och blir slagkraftiga alternativ tillsammans med de yngre chaufförerna. För att branschen ska kunna utvecklas krävs ett konstant flöde av kompetent arbetskraft, då måste vi också ta tillvara på yngre förmågor som kan driva utvecklingen vidare, säger Simon Simonsson som avslutning.


Transport & Logistik SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Effektivare transport- och logistiksystem skapar gränsöverskridande möjligheter för en hållbar framtid

Förstärkta och uppdaterade infrastrukturella system skapar inte enbart affärsmöjligheter för vår industri. Genom att utveckla infrastrukturen i linje med ett grönt perspektiv bidrar vi till en hållbar utveckling ur flera perspektiv, där fler jobb skapas samtidigt som vi tillämpar intelligenta lösningar för att minska vår påverkan på miljön.

Back to top