Trailereffekter – oberoende originaldelsleverantör med kundens bästa för ögonen

Trailereffekter möter den svenska marknadens behov när det gäller reservdelar och komponenter till släpvagnar och trailers. I mer än tre decennier har företaget försett medvetna kunder med originalreservdelar från svenska och internationella leverantörer, gedigen kunskap som byggts upp under årens gång kommer också kunderna till gagn i form av optimala och individuella lösningar. Som ledande i branschen fortsätter Trailereffekter att utveckla verksamheten för att även framöver kunna vara det självklara valet.

Som oberoende leverantör kan Trailereffekter anpassa utbudet efter kundernas behov och efterfrågan. Verksamheten bedrivs nära nyckelmarknaderna, för att kunna garantera en hög tillgänglighet har man förutom huvudkontoret i Hässleholm även lokala kontor i Göteborg, Timrå, Arboga, Jönköping och Växjö.
– Det gäller att vårda och värna om vår affärsidé, att vara flexibel, tillgänglig aktör med kundens bästa för ögonen. Vi har lösningar för alla, och att vi är leverantörsoberoende gör oss tämligen unika. En utav de främsta anledningarna till att kunderna väljer oss som leverantör är att vi kan garantera originaldelar i kombination med en bra logistik, säger Anita Lennerstad, VD för Trailereffekter AB.

Bra företagskultur grunden för fortsatt tillväxt
Trailereffekter är numera en del av Johnsonkoncernen.
– Vi har förmågan att ta tillvara på det lilla företagets värden där bl.a. tydlighet, delaktighet och personlig utveckling är viktiga inslag. Naturligtvis är detta en mycket värderad egenskap för vår fortsatta tillväxt. Flera av dagens anställda har varit med sedan starten i slutet av 70-talet, berättar Anita Lennerstad vidare.

Ökad effektivitet i alla led
Marknaden har utvecklats så att det inte längre är en ren konkurrensfördel att tillhandahålla miljöanpassade lösningar – det är en självklarhet. Transportköpare, logistikföretag, transportörer, maskintillverkare – hela kedjan omfattas av ett särpräglande miljötänk i alla led där kunderna är mer medvetna än någonsin.
– Eftersom vi är en originaldelsleverantör representerar vi världsledande tillverkare som är mycket miljömedvetna. Vår styrka ligger i att vi verkligen vet vad det är vi köper, var det tillverkas och hur våra leverantörer arbetar med miljöfrågorna, poängterar Lennerstad.
Att ständigt förbättra och utveckla verksamheten hör till Trailereffekters vardag. Man ser till ökad effektivitet i alla led – från inköp och lagerhållning till distribution och försäljning Att arbeta mer effektivt innebär också miljöfördelar bl.a. i form av mindre svinn, bättre nyttjande av resurser och strategisk planering av transportflöden. För Trailereffekters del handlar mycket om att kunna erbjuda konkreta mervärden för kunderna, med effektiva processer kan man exempelvis garantera kostnadseffektivitet i flera avseenden.
Då Trailereffekter befinner sig i ett expansivt skede har man precis anställt ytterligare en säljare till Göteborgskontoret.


Transport & Logistik SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Effektivare transport- och logistiksystem skapar gränsöverskridande möjligheter för en hållbar framtid

Förstärkta och uppdaterade infrastrukturella system skapar inte enbart affärsmöjligheter för vår industri. Genom att utveckla infrastrukturen i linje med ett grönt perspektiv bidrar vi till en hållbar utveckling ur flera perspektiv, där fler jobb skapas samtidigt som vi tillämpar intelligenta lösningar för att minska vår påverkan på miljön.

Back to top