Kvalitativa översättningar till ett bra pris

Textkompaniet i Göteborg har hjälpt ett stort antal företag, myndigheter och organisationer med översättningar sedan starten år 2000.
– Vår affärsidé är att erbjuda kvalitativa översättningar till ett bra pris, säger Malin Reimers, VD på Textkompaniet.

Textkompaniet fick en bra start och fick ganska snabbt ramavtal med Regeringskansliet och Migrationsverket. Idag har företaget kunder inom många olika kategorier, dock ej privatpersoner. I kundkretsen finns bland annat Fritidsresor, Sveriges Television och Världskulturmuseet i Göteborg. Textkompaniet översätter även marknadsföringsmaterial för spel som Guitar Hero, Transformers m.fl. Andra, kanske för allmänheten mindre kända kunder, finns inom läkemedel och teknik samt bio-, miljö- och energiteknik. En stor kundgrupp är också reklambyråer. Kunderna finns över hela Sverige och även utomlands.

Förstklassiga texter
– Vi ser alltid till att matcha ihop uppdraget med rätt översättare, säger Malin Reimers. Som kund är det viktigt att tänka efter vad texten ska användas till och vilket budskap som man vill förmedla. En dålig översättning kan helt förstöra det budskap som man vill föra fram. Genom att anlita en expert på copyöversättningar kan man vara säker på att det ofta mödosamt framtagna materialet blir lika bra i översättningen som originalet.
Med hjälp av ett brett nätverk av kvalificerade översättare och specialister samt avancerade språktekniska verktyg förser Textkompaniet sina kunder med förstklassiga texter. Företaget tillhandahåller översättningar till och från alla språk, inklusive minoritetsspråk och de så kallade invandrarspråken i Sverige.
Textkompaniet erbjuder översättning av information och marknadskommunikation inom bland annat IT, medicin, medicinteknik, maskinteknik, energi, miljö, ekonomi, samhällsinformation och juridik.
– En växande del av våra uppdrag handlar om totallösningar inklusive projektledning, där vi tar hand om språkversioner och lokalisering hela vägen. Det frigör värdefull tid som våra kunder i stället kan lägga på sin kärnverksamhet.

Hjälper kunderna att lyckas på sina marknader
Malin började arbeta med översättningar när hon var 19 år och har nu arbetat i branschen i 20 år. Hon har arbetat på flera översättningsbyråer och kom till Textkompaniet 2003.
– Det var mitt stora språkintresse som gjorde att jag började med detta. Idag kan jag engelska och franska flytande och några andra språk hjälpligt, säger hon.
Textkompaniet sysselsätter idag fyra anställda, har 15 inhouse-översättare och omsätter sex-sju miljoner kronor.
– Vår vision inför framtiden är att fortsätta växa och hjälpa våra kunder att lyckas på sina marknader genom att leverera högkvalitativa översättningar, säger Malin Reimers avslutningsvis.


Transport & Logistik SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Effektivare transport- och logistiksystem skapar gränsöverskridande möjligheter för en hållbar framtid

Förstärkta och uppdaterade infrastrukturella system skapar inte enbart affärsmöjligheter för vår industri. Genom att utveckla infrastrukturen i linje med ett grönt perspektiv bidrar vi till en hållbar utveckling ur flera perspektiv, där fler jobb skapas samtidigt som vi tillämpar intelligenta lösningar för att minska vår påverkan på miljön.

Back to top