Ett transportföretag med Fjärran Östern som specialitet

Entreprenören Bengt Sjöberg, 62, startade sin långa karriär på reklamfirman Ervaco i Göteborg 1971.
Som 28-åring reste han till Hong Kong för att ta tillvara på de skandinaviska intressena för det globala logistikföretaget Schenker-ASG.
Idag driver Bengt Sjöberg verksamheten APC, Asia Pacific Cargo, med drygt 400 anställda.
– Vi är lite unika då vi är det enda svenskägda logistikbolaget kvar med ett eget kontorsnät i Fjärran Östern, säger han till Affärstidningen Näringsliv.

Moderbolaget i Hong Kong, som startade under namnet ASG redan 1981, namnändrades till APC Asia Pacific Cargo i slutet av 1999. Det svenska dotterbolaget grundades sedan 2006 under namnet APC Logistics AB.
– Vi jobbar framför allt med flyg- och sjöfrakt och vi är mycket inriktade på Asien. En stor del av våra kunder finns inom textil- och elektronikbranschen och den största marknaden från Fjärran Östern för oss är Italien. Sverige utgör knappt tio procent av den totala omsättningen, men där har vi ambitionen att öka kraftigt, säger Bengt Sjöberg.
När Bengt kom till Hong Kong 1977 för att jobba för ASG köpte han så småningom också in sig i verksamheten.
– Som ung pojke hade jag sett ASG´s blågula lastbilar och hade samtidigt läst kriminalromaner från Hong Kong. Det var att förverkliga dröm för mig att komma dit och bli en del av ASG, säger han.

Köptes av tyska Posten
1999 köpte tyska Posten (via Danzas) ASG, inklusive dess Fjärran Östernbolag. som Bengt hade byggt upp under 20 år.

– Eftersom jag under tiden också köpt in mig i det börsnoterade moderbolaget ville jag inte sälja det till tyskarna utan jag ville att det skulle förbli svenskägt, säger Bengt. När den lokala ledningen sedan gjorde ett ”management by out” av Fjärran Östernverksamheten fick Bengt inte vara med.
– Tyskarna ville inte sälja aktier till mig eftersom jag inte hade sålt till dem. De var irriterade på min inställning att ASG skulle förbli svenskt, och tyckte att jag spelade på nationella känslor, säger han.
Bengt menar att transportbranschen på senare tid har blivit väldigt utarmad för svenskt vidkommande.
– Den tyska staten sitter idag indirekt på cirka 70 procent av alla inrikestransporter i Sverige. Det är lite anmärkningsvärt att EU tillåtit en så stor koncentration på en ägare.

Restriktioner infördes
När tyska Posten gick med på ett ”management buy out” 1999 så var det med flera begränsningar. Man fick inte syssla med transporter till Skandinavien på två år och man fick heller inte behålla namnet ASG. Dessutom fick inte Bengt Sjöberg vara med i verksamheten på fem år.
Men nu är inte entreprenören Bengt Sjöberg en sådan som sitter och rullar tummarna. Under loppet av några år startade han en hedgefond i Stockholm, ett leasingbolag i Fjärran Östern och Norden, detaljhandelskedjan Papershop i Norge, ett par fastighetsföretag och dessutom lät han bygga hotell i Thailand.
Sommaren 2005 hade de fem åren gått till ända och Bengt var tillbaka i transportbranschen igen. Han köpte då tillbaka sitt gamla bolag i Hong Kong och året därpå startade han det svenska dotterbolaget APC Logistics.
– Bolaget som helhet har drygt 400 anställda, varav 300 finns i Fjärran Östern och 100 i Europa. Konkurrensen är hård. Det finns många aktörer i branschen, och en del är väldigt stora spelare. Så har DHL till exempel, tillsammans med tyska posten, nästan en halv miljon anställda och UPS cirka 400.000, berättar Bengt.

Vindkraftverk från Kina
Ett speciellt projekt för APC under hösten är hantering av två stora vindkraftverk från Kina till Sverige.
– Det är de första vindkraftverken som kommer till Sverige från Kina och det är tunga grejer det handlar om. De största delarna väger 120 ton och de ska tas in via Göta Älv till Vänern.
Verksamheten går bra för transportföretaget APC Logistics. Det svenska bolaget växer nästan 50 procent i år och moderbolaget växer cirka 20 procent.


Transport & Logistik SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Effektivare transport- och logistiksystem skapar gränsöverskridande möjligheter för en hållbar framtid

Förstärkta och uppdaterade infrastrukturella system skapar inte enbart affärsmöjligheter för vår industri. Genom att utveckla infrastrukturen i linje med ett grönt perspektiv bidrar vi till en hållbar utveckling ur flera perspektiv, där fler jobb skapas samtidigt som vi tillämpar intelligenta lösningar för att minska vår påverkan på miljön.

Back to top