En stiftelse som stödjer sjöfolket

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus bistår personer eller anhöriga till personer som är eller varit verksamma inom sjömansyrket.
– Sedan starten 1972 har vi delat ut ungefär 250 miljoner kronor, berättar Christer Nordling, kanslichef på Stiftelsen Sveriges Sjömanshus i Stockholm.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det hela började i en tid då det egentligen inte fanns några sociala förvaltningar till stöd och skydd för sjöfolket.
– Från 1750 fram till 1960-talet fanns det Sjömanshus i hamnstäderna längs den svenska kusten, som mest 47 stycken. Till dessa Sjömanshus gick sjömännen för att få sin mönstring och sedan sin försörjning tryggad. Sjömanshusen tog också hand om änkor till sjömän som gått i kvav på havet. De var helt enkelt den tidens sociala skyddsnät för sjöfolket. Sjömanshusen hade också ett finger med i spelet när det gällde utbildning av befäl, berättar Christer Nordling.

Upphörde 1969
Sjömanshusen upphörde 1969 och 1972 beslutade Kungl. Maj:t att Stiftelsen Sveriges Sjömanshus skulle inrättas och att Sjömanshusens tillgångar skulle överföras i denna stiftelse. Sedan dess har Stiftelsen alltid varit ett viktigt stöd för svensk sjöfart, inte minst genom sin omfattande bidragsverksamhet.
– Stiftelsen har idag en summa som har ett marknadsvärde på cirka 370 miljoner kronor och under resans gång sedan 1972 har vi delat ut ungefär 250 miljoner kronor, berättar Christer Nordling.

En social verksamhet
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus har idag flera olika ben att stå på och ett av de viktigaste är den sociala verksamheten. Ett exempel är att cirka 200 änkor till sjömän får ett s.k. gratial, vilket innebär ett bidrag på 7 000 kronor två gånger om året, totalt 14 000 kronor årligen.
Man bidrar också med akut hjälp till sjömän som till exempel slagit ut sina tänder, måste operera ögonen för att få ut sina certifikat etc.
– Vi är också tunga inom utbildningssektorn och delar ut rätt mycket pengar i stipendier till i första hand de som studerar på Sjöfartshögskolorna i Kalmar och på Chalmers. De kan söka för till exempel dubbelt boende eller sin försörjning. Vi delar också ut en bra slant till respektive skola, där rektorn kan använda pengarna på bästa sätt. Det kan vara studieresor, stipendier, premier och liknande. I Kalmar har vi till exempel finansierat deras DP-simulator, en produkt som håller borrplattformar på rätt plats när man borrar. Vi tycker det är viktigt att svenskt sjöbefäl håller hög klass, säger Christer Nordling.

Forskning och utveckling
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus finansierar också projekt inom forskning och utveckling som gagnar sjömännen. Där handlar det främst om sjösäkerhet, arbetsmiljö och trivsel ombord. Stiftelsen finansierar till exempel ett forskarprojekt på Chalmers som heter Maskinrumsergonomi och Säkerhet.

– Vi har dessutom en form av förslagsverksamhet, där sjöfolk kan lämna in förslag på förbättringar inom arbetsmiljö och säkerhet. Inom det här området delar vi ut ungefär en halv miljon kronor om året, berättar Christer Nordling.

Stiftelsen drar också sitt strå till stacken när det gäller kulturen inom sjöfarten. Man finansierar till exempel Sjömanshusmuseet i Uddevalla och sjöfartsmontern på Bokmässan i Göteborg.
Christer Nordling är i grunden sjöofficer och har seglat med örlogsflottan i hela sitt yrkesverksamma liv. Sedan 2006 är han kanslichef på Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.


Transport & Logistik SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Effektivare transport- och logistiksystem skapar gränsöverskridande möjligheter för en hållbar framtid

Förstärkta och uppdaterade infrastrukturella system skapar inte enbart affärsmöjligheter för vår industri. Genom att utveckla infrastrukturen i linje med ett grönt perspektiv bidrar vi till en hållbar utveckling ur flera perspektiv, där fler jobb skapas samtidigt som vi tillämpar intelligenta lösningar för att minska vår påverkan på miljön.

Back to top