Rent-A-Doctor – en resurs för sjukhus och vårdcentraler i tider av läkarbrist

För närvarande råder en läkarbrist som under en längre tid varit en utmaning för vårdgivare runt om i landet, något som många dagligen brottas med. På många platser har man en bättre bemanning men den gemensamma nämnaren är ändå att det över lag finns för få läkare i Sverige. Företaget Rent-A-Doctor hjälper sjukhus och andra vårdinrättningar, både offentliga och privata, att lösa de akuta och långsiktiga problem som läkarbristen resulterar i.

Rent-A-Doctor är landets största läkarbemanningsföretag vilket har funnits sedan 1994. I företaget ingår även dotterbolagen Rent-A-Nurse och Care Team. Rent-A-Nurse bemannar med sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare och Care Team erbjuder sjuksköterskepatruller under kvällar, helger och nätter inom framförallt äldreomsorgen.
Rent-A-Doctor har i dag en databas med ca 8700 verksamma läkare och det är företagets ambition att attrahera de bästa läkare de kan genom att erbjuda olika spännande uppdrag runt om i landet. Tack vare Rent-A-Doctors tjänster får kunderna större flexibilitet vid planeringen av sina verksamheter.
– För att vi ska få fler läkare i Sverige, inte bara till vår verksamhet utan även i allmänhet, krävs fler utbildningsplatser, upplyser Johannes Eriksson, VD på Rent-A-Doctor. Det är ingen nyhet att vi står inför stora pensionsavgångar som på sikt innebär stora utmaningar.
Rent-A-Doctor erbjuder läkarna en möjlighet att bredda sin kompetens genom att arbeta på många olika platser runt om i landet.
– Med tanke på den tuffa utgångspunkten vi har, med stor läkarbrist inom i princip alla specialistområden, är vi mycket positiva till att försöka få läkare att arbeta längre, dvs. stanna kvar i tjänst även efter pension. Eftersom vi kan erbjuda mycket attraktiva och skiftande uppdrag får läkarna själva en stor valfrihet som vi vet uppskattas, berättar Johannes Eriksson.

Vidareutveckling av Svensk sjukvård
Svensk sjukvård måste vidareutvecklas trots läkarbristen och här utgör Rent-A-Doctor en viktig länk som tryggar en god tillgång på vård som samarbetspartner och resurs för sjukhus och kliniker landet över.
– Det är viktigt att vi behåller våra läkare i Sverige, vi behöver kompetensen här och ska därmed också kunna erbjuda möjligheter som är så attraktiva att läkarna väljer att stanna. Det är en del av Rent-A-Doctors dagliga arbete, säger Johannes Eriksson.
Det råder även brist på sjuksköterskor och här arbetar Rent-A-Nurse med liknande förutsättningar. Det är viktigt att visa på de mervärden som finns då man arbetar via bemanningsföretag. Ofta tillför den inhyrda personalen mycket på de platser de kommer ut till, tillika på sin ordinarie arbetsplats när de kommer tillbaka med nya tankar och idéer.


Transport & Logistik SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Effektivare transport- och logistiksystem skapar gränsöverskridande möjligheter för en hållbar framtid

Förstärkta och uppdaterade infrastrukturella system skapar inte enbart affärsmöjligheter för vår industri. Genom att utveckla infrastrukturen i linje med ett grönt perspektiv bidrar vi till en hållbar utveckling ur flera perspektiv, där fler jobb skapas samtidigt som vi tillämpar intelligenta lösningar för att minska vår påverkan på miljön.

Back to top