Swedbank erbjuder Private Banking med hjärna och hjärta

Private Banking med hjärna och hjärta är precis som det låter – ett mer personligt alternativ för den som värnar om sitt kapital men som samtidigt ibland låter känslorna styra. Swedbank tar personliga och nära kundrelationer på allvar och utser en egen Private Banker till varje kund. Med helhetsansvar skräddarsyr banken lösningar som passar den enskilda kunden och tack vare Swedbanks vidsträckta nätverk kan affärsmöjligheter identifieras oavsett var i landet de döljer sig.

– Vi brukar säga att vi erbjuder Private Banking på väl utbredd dialekt, inleder Anne-Charlotte Lallerman, som är chef för Private Banking Classic, privatsidan. Med det menar vi att vår utbredda lokala närvaro i kombination med den välsmorda organisationen kan hitta de bästa lokala förutsättningarna på en viss ort, och samtidigt para ihop dem med rätt individ någon helt annanstans. En god investering låter lika bra på skånska som den gör på norrländska.

Private Banking i Stockholm tar nästa steg
Anne-Charlotte byggde upp verksamheten i norra Storstockholm under fem år och under den perioden ökade affärsvolymerna från 1,6 miljarder till 6,2 miljarder SEK.
– Under hösten 2010 flyttade vi hela verksamheten till nya lokaler på Östermalmstorg vilket också markerar nästa steg i utvecklingen av Private Banking-konceptet här i Stockholm, berättar Anne-Charlotte vidare.
Idag består verksamheten av tre enheter för att på bästa sätt kunna erbjuda långt kundanpassade lösningar. Classic Private, som Ann-Charlotte ansvarar för, riktar sig till privatpersoner samt ägarledda företag och erbjuder avancerade kapitalförvaltningstjänster som passar målgruppen. Göran Hedberg ansvarar för Private Banking på företagssidan och den tredje enheten, Family Office, har ett rikstäckande uppdrag med Per Molin som affärsområdeschef.

Överträffar kundens förväntningar
Anne-Charlottes team består av 20 Private Bankers och säljstöd som arbetar med individuella lösningar för privatkunder och ägarledda bolag framförallt i Storstockholm, Södertälje och på Gotland.
– Vi vill framförallt ses som personliga rådgivare och därmed alltid överträffa kundens förväntningar när det gäller tillgänglighet, flexibilitet och kundspecifika lösningar. Eftersom vi har en stark lokal närvaro tryggas tillgängligheten, med korta beslutsvägar står vi också för flexibiliteten och tack vare vårt unika kundperspektiv garanteras skräddarsydda lösningar som passar varje enskild kund, understryker Anne-Charlotte.

Ledarskapets betydelse för ökad lönsamhet
Anne-Charlotte anser att ledarskapet har en oerhört viktig betydelse för lönsamheten och för att säkerställa en hög kundnöjdhet. Med nöjda kunder får man också nöjda medarbetare, som tack vare tydlig kommunikation är fullt medvetna om sina respektive uppdrag.
– Tydlighet och att kunna ge både positiv och negativ feedback är grundläggande för att samarbetet ska fungera mellan chef och medarbetare. Det är också viktigt att sätta upp tydliga mål som följs upp. Jag brinner för att göra affärer och för att engagera mina medarbetare att uppnå sina och kundens högt uppsatta mål.
Teamkänsla och samhörighet har stor betydelse. Framöver blir Classic Private två team istället för ett, eftersom man vuxit så pass mycket under åren.
– Att överträffa kundens förväntningar är en sak, vi vill gärna ta ett steg längre och imponera på kunden så att de alltid ser oss som första valet av Private Banker, avslutar Anne-Charlotte Lallerman.


Transport & Logistik SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Effektivare transport- och logistiksystem skapar gränsöverskridande möjligheter för en hållbar framtid

Förstärkta och uppdaterade infrastrukturella system skapar inte enbart affärsmöjligheter för vår industri. Genom att utveckla infrastrukturen i linje med ett grönt perspektiv bidrar vi till en hållbar utveckling ur flera perspektiv, där fler jobb skapas samtidigt som vi tillämpar intelligenta lösningar för att minska vår påverkan på miljön.

Back to top