Svetsteknik i Pajala ser gruvans expansion som en stor tillväxtmöjlighet

Svetsteknik i Pajala AB är en väletablerad aktör med gott rykte i branschen. Med ett tiotal anställda är man även det enda större svetsföretaget i Pajala med omnejd och enligt ägaren Ove Kangas finns det goda tillväxtmöjligheter, inte minst i samband med gruvnäringens stundande expansion.

Det görs nu stora satsningar inom gruvnäringen i norr, bl.a. i Aitikgruvan som är mycket intressant för en aktör som Svetsteknik. Ove Kangas har över 40 års erfarenhet inom verkstadsindustrin varav de sista tio som egenföretagare och ägare av Svetsteknik i Pajala. Omsättningen ligger idag på ca tio miljoner kronor och affärsidén är en mix av egna produkter och legotillverkning av både små och större serier.
– Vi har två stora egna produkter, hängbroar i metall och bastuugnar. Den tillverkningen kompletterar vi med legoarbeten, upplyser Ove. Under den närmaste tiden kommer vi att samarbeta med bl.a. Peab och det kan också innebära en del nyinvesteringar för oss. Vi vill gärna växa genom samarbeten med de stora drakarna, däribland Peab och NCC.
Idag märker man också en kraftigt ökad efterfrågan på företagets hängbroar och även Pajala Sauna, som bastuugnen heter, har vunnit marknadsandelar och efterfrågas allt mer.

Verkar i en kunskapsbransch
När gruvdriften i områden Pajala-Kolari kommer igång nu i höst kommer det att innebära stora möjligheter för Svetsteknik i Pajala, som tidigare nämnt är ortens enda större aktör på området.
– Vi har kontakt med huvudentreprenörerna för Aitikgruvan och aktörerna i kommande gruvsatsningar. Samtidigt innebär det att vi kommer att göra stora investeringar i maskinparken för att kunna nyanställa och klara högt ställda kvalitets- och produktionskrav.
Sedan tidigare har Svetsteknik ett mycket gott renommé bland kunderna och kompetensen hos de anställda är stor. Verkstadsbranschen har blivit en kunskapsbransch där det också ställs höga krav på tillgänglighet, flexibilitet och gediget engagemang. Svetsteknik har i princip ingen personalomsättning, de flesta anställda har varit med sedan starten.
– Nu siktar vi på att ta nästa steg och förädla verksamheten ytterligare. Potentialen är stor och vi tror starkt på tillväxt med större investeringar och förhoppningsvis en större personalstyrka, säger Ove Kangas som avslutning.


Transport & Logistik SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Effektivare transport- och logistiksystem skapar gränsöverskridande möjligheter för en hållbar framtid

Förstärkta och uppdaterade infrastrukturella system skapar inte enbart affärsmöjligheter för vår industri. Genom att utveckla infrastrukturen i linje med ett grönt perspektiv bidrar vi till en hållbar utveckling ur flera perspektiv, där fler jobb skapas samtidigt som vi tillämpar intelligenta lösningar för att minska vår påverkan på miljön.

Back to top