Lokalt entreprenadföretag växer med 100 procent flera år i rad

Snells Entreprenad är en ett mångfacetterat företag tidigare inriktat i huvudsak på krossverksamhet och transport av ballastmaterial. Som mångsysslare och sann entreprenör fokuserar grundaren tillika ägaren Patrik Snell nu också på att serva den expanderande gruvverksamheten i regionen.

Snells Entreprenad har liksom många andra aktörer i Pajala med omnejd utvecklats mycket tack vare gruvnäringens stora satsningar i området. Faktum är att man på Snells Entreprenad sett en ökning på 100 procent flera år i rad, en del av framgången är också mycket tack vare det personliga engagemang som Patrik Snell med personal har i verksamheten.
Tack vare långvariga samarbeten med flera av regionens största aktörer kan man nu se fram emot ytterligare expansion under kommande år, inte minst i anknytning till gruvnäringen.

Starkt entreprenörskap
Patrik Snell är andra generationens entreprenör i familjen. Pappa Henry startade företaget för drygt 40 år sedan och för ca 20 år sedan tog Patrik över. Grunden i verksamheten är fortfarande stenkross där man förädlar stenprodukter till makadam, singel och grus i olika fraktioner.
Den andra delen av verksamheten, och den som växer snabbast just nu, är tunnelrivning på uppdrag av landets främsta gruvbolag och deras underleverantörer. Här får Snells Entreprenad uppdrag både i Sverige och Finland, båda är starka gruvnationer med stora tillväxtambitioner. För två år sedan hade företaget ett tiotal anställda, idag verkar över 40 personer inom Snells Entreprenads olika verksamheter.
– Vi har för avsikt att vara en naturlig samarbetspartner där vi tar hand om helheten och ser till att arbetet utförs på ett sätt som garanterar ökad trygghet för våra kunder, kommenterar Patrik.

Letar folk
Patrik berättar att den främsta framtidsvisionen inbegriper att expandera lokalt, på hemmaplan i Pajala. I dagsläget ligger omsättningen på ca 100 miljoner kronor, och företaget står i beredskap att nyanställa.
– Just nu behöver vi mycket folk för ledande positioner med stort ansvar. Vi söker också kompetens inom kvalitet- och miljöområdet samt ekonomi för att kunna driva företaget vidare. Vi ser mycket positivt på framtiden här i Pajala och allt talar för en fortsatt stadig expansion, säger Patrik Snell avslutningsvis.


Transport & Logistik SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Effektivare transport- och logistiksystem skapar gränsöverskridande möjligheter för en hållbar framtid

Förstärkta och uppdaterade infrastrukturella system skapar inte enbart affärsmöjligheter för vår industri. Genom att utveckla infrastrukturen i linje med ett grönt perspektiv bidrar vi till en hållbar utveckling ur flera perspektiv, där fler jobb skapas samtidigt som vi tillämpar intelligenta lösningar för att minska vår påverkan på miljön.

Back to top