BAE Systems – högteknologi i världsklass

BAE Systems i Örnsköldsvik har under många år varit drivande vad gäller elhybridteknik. Ursprungligen i form av en drivlina för nästa generations militära fordon SEP. Nu påbörjar företaget tillverkning av drivlinor för tunga civila fordon. Detta är ännu ett exempel på hur den civila marknaden kan dra nytta av forskning och utveckling som genererats ur den militära sfären.

Inom den civila marknaden finns ett stort behov av den speciella elhybridteknik som BAE Systems har utvecklat. Starten sker i Sverige, med svenska kunder som tillverkar gruvfordon, hamnfordon och entreprenadmaskiner.
– Här har vi identifierat en tidigare outforskad nisch, konstaterar Carl-Gustaf Löf, chef för den civila verksamheten vid BAE Systems i Örnsköldsvik.

Medel från Vinnova
Elhybriden är intressant ur flera perspektiv. Den förenar låg bränsleförbrukning med hög prestanda. Carl-Gustaf Löf uppger en bränslebesparing upp till 30 procent, i ett annat fall ökade lastförmågan med smått fantastiska 38%.
– Intresset från staten är stort, vi har bl.a. fått medel från Vinnova för att driva ett treårigt utvecklingsprojekt kring den nya elhybriden. Vi ser också ett mycket stort intresse internationellt där vår lösning har en stor potential på världsmarknaden.

Drivlinor för helautomatiserad containerbärare
Under hösten har BAE Systems fått en betydande order från TTS Port Equipment i Göteborg. TTS har tagit fram den självgående och helautomatiserade containerbäraren C-AGV (Cassette - Automated Guided Vehicle) som ger en kraftfull effektivisering av hanteringen av containrar i hamnar men som också gör arbetsmiljön säkrare. C-AGV lastar och lossar containrar med betydligt högre effektivitet än konventionella lösningar och förbrukar dessutom mycket mindre bränsle.
– Eftersom fordonet opererar med mycket hög precision och noggrannhet krävs dessutom betydligt mindre hamnyta för containerhanteringen. Lösningen är oerhört högteknologisk, C-AGV kör i alla riktningar – även i sidled och under staplade containrar. Vi börjar leverera nästa år och ser att utvecklingspotentialen är enorm med ett mycket stort intresse globalt, fortsätter Löf.

Söker vidare samarbete med akademin
Teamet som arbetar med elhybridlösningarna får uppleva högteknologi på nära håll, från start till leverans.
– Vi satsar mycket på utbildning och vidareutveckling av våra medarbetares kompetens. Allt vi gör bygger på avancerad kompetens och utveckling i teknikens framkant, och vår ambition är att alltid ligga steget före.
Ett gemensamt och målmedvetet arbete med kommun, länsstyrelse, samverkande företag och universitet har lett fram till bildandet av ett elhybridkluster. Här kommer spetsforskning att äga rum, teknologi att utvecklas och affärer att skapas.
Klustret kommer att skapa en dragningskraft som attraherar internationella intressenter som brinner för utveckling och tillämpningar av elhybrider. På sikt ser vi en utveckling med avknoppningar från klustret till nya företag, avslutar Carl-Gustaf Löf.


Transport & Logistik SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Transport & Logistik
Effektivare transport- och logistiksystem skapar gränsöverskridande möjligheter för en hållbar framtid

Förstärkta och uppdaterade infrastrukturella system skapar inte enbart affärsmöjligheter för vår industri. Genom att utveckla infrastrukturen i linje med ett grönt perspektiv bidrar vi till en hållbar utveckling ur flera perspektiv, där fler jobb skapas samtidigt som vi tillämpar intelligenta lösningar för att minska vår påverkan på miljön.

Back to top