NCC – en viktig del av Kronobergs hållbara utveckling

NCC har en huvudroll i Kronobergs hållbara utveckling. I utvecklingen av Arenastaden Växjö bidrar NCC med viktig kunskap och är aktivt med och bygger Myresjöhus Arena för fotboll samt Fortnox Arena för innebandy. Båda är viktiga sporter för Växjö och båda hallarna blir landmärken för Kronobergs hållbarhetsvision bl.a. genom stora inslag av trä i byggnationen.

Lagom till att EM i fotboll för damer kommer till Växjö 2013 bygger NCC Myresjöhus Arena med limträbalkar. Det kan tyckas vara ett nytt spår för NCC, men faktum är att man varit inne på träbyggnadsspåret under en längre tid. NCC byggde Hus M, där Linnéuniversitetet bedriver forskning och undervisning, på uppdrag av Videum. Hus M ligger på campusområdet som också är en del av Välle Broar, där den moderna trästaden nu byggs upp i Växjö.
– Växjö är en expansiv stad, hela Kronoberg växer och vi har för avsikt att vara en del av utvecklingen, säger Stefan Blomkvist, Affärschef Region Syd, NCC Construction. Genom att vi bygger arenorna antar vi en särpräglande position där vi flaggar för hållbarhet ur flera perspektiv. Växjö har en uttalad ambition om att satsa på träbyggnationer, vi följer marknadens efterfrågan och kommer därmed också att satsa mer på hållbart byggande i trä i den här regionen.

Det största som sker i regionen
Fortnox Arena kommer att få bl.a. fasad av trämaterial, restauranger och service i anslutning till båda arenorna får också inslag av trä. Arenorna är bland det största som sker i regionen just nu, båda ska vara färdiga och invigas till sommaren 2012. I projektet Arenastaden ingår även en ishockeyarena och en friidrottsanläggning.
– Som Europas grönaste stad är det viktigt att byggnationen här i Växjö speglar hållbarhet och långsiktighet. Vi tror på en stark vidareutveckling av träkonstruktioner här i länet, och då inte enbart stora hallar, vi ser också stora möjligheter på bostadssidan.

Nästa steg för NCC – flerbostadshus i trä
Stefan Blomkvist berättar vidare att nästa steg för NCC blir att försöka skapa möjligheter för att bygga flerbostadshus i trä.
– En annan hållbarhetsaspekt är att vi integrerar ytterligare effektivitet i byggprocessen genom att använda 3D-teknik med bärbara datorer för alla ritningar. Vi kapar en hel del planeringstid på det här sättet.
NCC var också med och byggde Kalmar Arena som fått stor internationell uppmärksamhet.
– Vi är naturligtvis stolta över att få vara en del av idrottens utveckling. Det vi lärde oss i Kalmar tar vi med oss nu när vi är med och bygger upp Arenastaden Växjö, konstaterar Stefan Blomkvist avslutningsvis.


Kronoberg SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Kronoberg
I Kronoberg vill vi göra skillnad – på riktigt

En av våra största utmaningar är att hela tiden utveckla vår verksamhet och därmed förenkla livet för de vi är till för. Genom att samverka i såväl stort som smått, lokalt och globalt, regionalt och nationellt, lägger vi grunden till de konkreta framsteg vi gör. Framsteg som är frukten av långsiktiga satsningar och som i slutändan gör skillnad.

Back to top