Mer än bara asfaltering

Asfaltbolaget Sverige AB är verksamma i Kronobergs-, Kalmars- och Blekinge län, där man erbjuder heltäckande lösningar inom asfalteringsarbeten, mark och kabel, fjärrvärme och VA samt rådgivning.
Företaget sysselsätter idag 52 anställda och omsatte cirka 125 miljoner kronor under verksamhetsåret 2010/2011.

Asfaltbolaget grundades 2004 av Patrik Magnusson, Verner Johannesson och Peter Elling. Från att ursprungligen varit ett asfaltföretag har verksamheten breddats till att nu vara ett företag med både mark- och asfaltverksamhet som specialitet. Dessutom har Asfaltbolaget från 2010 en egen asfalttillverkning som kraftigt förstärker företagets konkurrenskraft.
– Vårt asfaltverk ligger utanför Emmaboda, vilket är ett mycket strategiskt läge, ungefär lika långt till residensstäderna Växjö, Kalmar och Karlskrona, berättar Jan-Olof Ericsson, VD på Asfaltbolaget.

Kontraktskrivna uppdrag
Basen i verksamheten är kontraktsskrivna uppdrag med kommunerna Älmhult, Mörbylånga, Kalmar, Torsås, Karlshamn, Karlskrona och Emmaboda.
Uppdragsgivarna finns huvudsakligen i Blekinge, Kronobergs och Kalmar län.
– Förutom att jobba med asfalt utför vi också mark- och anläggningsarbeten och där har vi kontrakt med bland annat Karlskrona kommun och Affärsverket när det gäller arbeten med VA, fjärrvärme och elkablar. Vi har också kontrakt med Södra Skogsägarna och jobbar mot såväl industriföretag som privatsektorn, berättar Jan-Olof Ericsson.

Handplockade yrkesmän
Asfaltbolagets personalstyrka utgörs av handplockade yrkesmän med mångårig erfarenhet av branschen.
– Vi har tagit till oss personal inom både yrkesarbetarsidan och tjänstemannasidan från andra företag och valt ut dem som är duktiga. Det gör att vi har bra kompetens, som greppar över hela biten, allt från schaktning och VA-jobb till grundläggning, anläggning och asfaltering, berättar Jan-Olof Ericsson.

Asfaltbolagets tjänster:

ASFALTERINGSARBETEN
• Asfaltjustering och toppbeläggning
• Asfaltering, ny eller underhåll
• Handläggning med sprider

MARK OCH KABEL
• Kabelförläggning
• Schakter
• Planeringsarbeten
• Kantsten och gatsten
• Sprängningsarbeten

FJÄRRVÄRME och VA
• Fjärrvärmearbete
• Vatten- och avloppsarbeten

RÅDGIVNING
• Dimensionering
• Kalkylering
• Projektering

Bland aktuella projekt för Asfaltbolaget kan nämnas ett VA-projekt ute på Sturkö i Blekinge för drygt 20 miljoner kronor. Området består av cirka 200 fastigheter som bebos av såväl fastboende som semesterfirare.

Ett prisbelönat företag
Asfaltbolaget har tagit fram ett system för att underlätta hanteringen av lagningar i alla kommuner. Det är ett GPS-baserat system som gör det lättare för såväl beställare som entreprenörer att hålla ordning på alla dessa lagningar som uppstår efter schakter för fjärrvärme, VA, el, tele, fiber m.m.
Asfaltbolaget erhöll första pris vid Telecom City´s ”Cut The Wire Award” 2011 i Karlskrona. Juryns motivering löd: ”Ett övergripande gränssnitt för att enkelt se, planera, underhålla och uppdatera alla arbeten på landets alla vägar”.

Stark expansion
– Utvecklingen har varit spikrak för oss sedan företaget startades 2004. Vi har ökat omsättningen med ungefär 20 miljoner kronor varje år och det sista året blev det till och med 25 miljoner i omsättningsökning, berättar Jan-Olof Ericsson, som ser mycket positivt på framtiden för företaget.
– Vi har snabba beslutsvägar och är lokalt representerade, vilket gör att vi har en stor konkurrenskraft mot de stora bolagen Skanska, NCC och Peab. Jag tror att vi kommer att landa på ett par hundra miljoner i omsättning inom ett par år. Det beror naturligtvis på tiderna och vilket utbud som finns, men vi har möjligheten att gå från ett ben till ett annat eftersom vi är flexibla, säger Jan-Olof Ericsson avslutningsvis.


Kronoberg SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Kronoberg
I Kronoberg vill vi göra skillnad – på riktigt

En av våra största utmaningar är att hela tiden utveckla vår verksamhet och därmed förenkla livet för de vi är till för. Genom att samverka i såväl stort som smått, lokalt och globalt, regionalt och nationellt, lägger vi grunden till de konkreta framsteg vi gör. Framsteg som är frukten av långsiktiga satsningar och som i slutändan gör skillnad.

Back to top