Bixia – med fokus på närproducerad förnybar el

Som fjärde största elhandelsföretag är Bixia den aktör i Norden som i särklass köper mest närproducerad och förnybar el. Bixia utmärker sig således från andra elbolag tack vare den långt framskjutna positionen med fokus på lokal tillväxt och samhällsnytta. Bland de ca 300 000 kunderna finns såväl privatkunder som företag och organisationer, Bixia ser till helheten och strävar efter att vara kundens första val oavsett om det handlar hushållsel för en privat fastighet eller kraft för att driva hela industrier.

Stark lokal förankring och inköp av närproducerad förnybar el är som bekant grundbultarna för Bixia. Företaget ägs idag av nio energibolag med Tekniska Verken i Linköping som största ägare och Växjö Energi som god tvåa. Man har kunder över hela landet och kontor på 18 orter från Ängelholm i söder till Sandviken i norr.
Bixia bildades 1997 och bedriver sedan 1999 egen handel på den nordiska elbörsen Nord Pool. Sedan 2009 bedriver Bixia även viss egen elproduktion i sina vindkraftsanläggningar i Rodovolen i Jämtland, Falkenberg samt i småländska Topperyd.

Direktkontakt med krafthandlarbordet
I Växjö finns Bixia Energy Management som ansvarar för inköp av all elkraft till Bixias kunder över hela landet. Här görs bland annat analyser och uppföljningar samt prognoser, både på kort och lång sikt.
Som så kallad portföljkund hos Bixia har man direktkontakt med krafthandlarbordet och kan välja om man själv vill ta beslut om handel eller låta portföljförvaltaren sköta hela uppdraget. Bixia förser löpande sina kunder med information och beslutsunderlag samt agerar proaktivt när så är lämpligt. Nöjda kunder är förstås A och O, därför är man också flexibla när det exempelvis gäller avtalsformer.

Många bäckar små
Som elmarknaden ser ut idag krävs kompletterande kraft för att kunna erbjuda attraktiva alternativ till de stora eljättarna. Sådana resurser uppstår när många mindre lokala aktörer samarbetar.
– Vi är sedan flera år ett av de elhandelsbolag som köper in mest förnybar el från lokala producenter som finns spridda över hela landet, förklarar Maria Bengtsson, marknadskommunikationsansvarig. Vi är dessutom ett av få elbolag i Sverige som köper in överskottsel från solcellsanläggningar, ytterligare ett exempel på vår satsning att bidra till ett bättre klimat.

Bixia Miljöfond – för mer förnybar el
För att bidra till utvecklingen av mer förnybar energi startades Bixia Miljöfond våren 2008. Hittills har fonden stöttat ett 70-tal projekt varav flertalet redan börjat producera eller har ökat sin produktion av förnybar el från sol, vind, vatten eller biomassa.
Varje månad avsätter Bixia en liten del av privatkundernas fasta avgift utan att det kostar något extra. Pengarna går rakt in i Bixia Miljöfond där privatpersoner, företag, organisationer och föreningar kan ansöka om stöd. I dagsläget handlar det om en summa på omkring en miljon kronor per år.
Lantbrukaren Leif Jarl har en jordbruksfastighet i Rottne utanför Växjö och sökte pengar ur Bixia Miljöfond våren 2009.
– Stödet från miljöfonden gjorde att vi vågade anlägga ett eget vattenkraftverk och idag är vi helt självförsörjande på el. Dessutom säljer vi överskottselen till Bixia, berättar Leif Jarl.
– Som läget är idag så finns bara en viss mängd förnybar el, och den räcker inte till alla. Det försöker vi på Bixia ändra på, och miljöfonden är ett av flera sätt, konstaterar Maria Bengtsson som avslutning.


Kronoberg SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Kronoberg
I Kronoberg vill vi göra skillnad – på riktigt

En av våra största utmaningar är att hela tiden utveckla vår verksamhet och därmed förenkla livet för de vi är till för. Genom att samverka i såväl stort som smått, lokalt och globalt, regionalt och nationellt, lägger vi grunden till de konkreta framsteg vi gör. Framsteg som är frukten av långsiktiga satsningar och som i slutändan gör skillnad.

Back to top