Nu stärks kompetensförsörjningen i Kronobergs län

I september i år samlades över hundra personer för att diskutera kompetensförsörjningen i Kronobergs län. Hur ser vi till att vi har den arbetskraft vi behöver i länet?
Regionförbundet södra Småland presenterade tre rapporter som belyser läget inom vård/omsorg, IT/data och industri/teknik.
Kompetensförsörjningsarbetet är ett konkret exempel på hur regionförbundet arbetar för den regionala utvecklingen i Kronobergs län, säger regionförbundets ordförande Roland Gustbée.

Regionförbundet södra Småland bildades 2007 av Kronobergs kommuner och landsting (SKKL) samt Länstrafiken Kronoberg för att arbeta med gemensamma regionala utvecklingsfrågor.
Idag arbetar regionförbundet med utvecklingsfrågor som är viktiga för länets utveckling, nationella uppdrag på regional nivå, projekt och konkreta samarbeten som förbundets medlemmar vill påverka i. Exempel på samverkan är AV-Media Kronoberg, färdtjänsthandläggning och gemensam kompetensutveckling.
Regionförbundet äger också bolaget Destination Småland och finansierar Almi och Inkubatorn i Kronoberg.

Projekt som utvecklar
Ett viktigt sätt för regionförbundet att driva utvecklingen framåt är att stötta regionala projekt.
– Regionförbundet fördelar statliga och regionala utvecklingsmedel till tillväxt och kultur. Det finns ofta möjlighet att växla upp de regionala utvecklingsmedlen med extern finansiering, exempelvis från EU:s strukturfonder eller landsbygdsprogram, säger Roland Gustbée.
Exempel på projekt som regionförbundet driver och stöttar är regionaltågsprojekt, utveckling av välfärden, matevenemanget för lokalproducerad mat (Mat 11) och konstutställningen Embrace.
För att stötta projektägare och stimulera nya projekt har regionförbundet ett projektkontor som kan ge hjälp med utveckling av projektidéer, tips och råd om finansiering och regler, men även kompetensutveckling inom området projekt.

Bättre infrastruktur för stark regional utveckling
Satsningarna på förbättrade kommunikationer i regionen innebär stora förbättringar för regionens invånare. Trafiknämndens ordförande Sven Sunesson berättar med stolthet om de förändringar som ska göra det möjligt att öka det kollektiva resandet med 50 procent inom tio år.
– Vi kommer att få regionaltågstrafik till både Hässleholm och Nässjö med nya tågstopp på sex orter i länet. I januari 2012 startar trafiken till de nya stationerna Moheda, Lammhult och Stockaryd i Jönköpings län. Ett år senare planerar vi att resenärerna ska kunna stiga av och på tåget i Gemla och Diö, i Markaryd 2013 och i Vislanda 2014.
Förhoppningen är att tågen ska gå en gång i timmen i båda riktningarna.

Skapar tillväxt
– Målet är naturligtvis att skapa tillväxt. Det här stärker attraktionskraften i de berörda samhällena. Nu gäller det för kommunerna att komplettera med egna satsningar, säger Sven Sunesson.
Andra förbättringar är nya mötesspår mellan Alvesta, Växjö och Kalmar. I Åryd är det nya mötesspåret klart redan i år. Räppe byggs samtidigt med ombyggnaden av Växjö Bangård under 2012. 2013 är det dags för ett nytt mötesspår i Örsjö i Kalmar län.
– Eftersom vi bara har enkelspår till Kalmar kommer de nya mötesspåren att medföra ökad kapacitet och därmed minska förseningar och andra problem för tågtrafiken. Vi har en hel del godståg på den här sträckan och räknar dessutom med att fördubbla antalet persontåg mellan Växjö och Alvesta till 50 per dag, säger Sven Sunesson.

Ett stort EU-projekt
Regionförbundet driver dessutom ett av Östersjöregionens största EU-projekt på området Baltic-Link Motorways of the Sea, Gdynia-Karlskrona. Projektet ska utveckla samt öka kapaciteten och servicen för järnvägsbundet gods i Baltic-Link korridoren. EU har nu satsat drygt 17 miljoner euro på att bygga en kombiterminal i Alvesta, rusta upp järnvägen mellan Emmaboda och Karlskrona, göra investeringar för järnväg i Karlskrona hamn och se till att Stena Lines färjor kan ta ström från hamnen när de ligger vid kaj istället för att stå med motorerna igång. Dessutom finns pengar beviljade för att rusta upp hamnen i Gdynia. Totalt omsluter projektet 108 miljoner euro och aktiviteterna ska vara klara 2013.

Klimatkommission
Regionförbundet södra Småland har bildat en klimatkommission för att nå målet om en fossilbränslefri region. Södra Småland ska förena hållbar tillväxt och attraktiva miljöer med effektiv resursanvändning och minimal klimatpåverkan.
Arbetet genomförs med stöd av Energikontor Sydost AB, Länsstyrelsen Kronoberg och i samverkan med representanter från näringsliv, universitet och offentlig sektor. Till kommissionen har en tjänstemannagrupp kopplats som består av representanter från respektive kommun i länet samt näringsliv och landsting.


Kronoberg SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Kronoberg
I Kronoberg vill vi göra skillnad – på riktigt

En av våra största utmaningar är att hela tiden utveckla vår verksamhet och därmed förenkla livet för de vi är till för. Genom att samverka i såväl stort som smått, lokalt och globalt, regionalt och nationellt, lägger vi grunden till de konkreta framsteg vi gör. Framsteg som är frukten av långsiktiga satsningar och som i slutändan gör skillnad.

Back to top