För ett renare Alvesta

Kronoberg är en grön region som ställer höga krav på sina kommuner att följa de strategier som man tillsammans utarbetat. Länets kraftiga utveckling innebär stora tillväxtmöjligheter för samtliga kommuner, och att vara en del av den klimatsmarta utvecklingen innebär förutom en ren samhällsvinst också stora expansionsmöjligheter för alla inblandade. Alvesta Renhållnings AB (ARAB) befinner sig mitt i utvecklingens centrum med ansvar för Alvesta kommuns avfallshantering och återvinning.

ARAB har arbetat för ett renare Alvesta i över 30 år. Idag servar man ca 250 företagskunder och bortåt 8500 hushåll i kommunen med sophämtning, återvinning och slamsugning. Dagens avfallshantering och återvinningstjänster är långt avancerade och kräver en hel del kunskap om olika material och deras livscykel. Dagens miljöarbetare är en serviceinriktad samarbetspartner med god insikt i hur man kan verka för en mer hållbar utveckling.
– Vi är mycket tjänsteinriktade då vi levererar kommunens avfall och återvinningsmaterial vidare för hantering av aktörer som verkar både lokalt och i andra kommuner, inleder Mats Karlsson, VD på ARAB. Vi är samtidigt en viktig del av den samlade bilden för Alvesta som grön kommun, tillsammans strävar vi efter att kunna införa mer klimatanpassade lösningar som säkerställer vår ställning som en kommun som värnar om och verkligen satsar på miljöfrågorna.

Positiva resultat uppnås i samverkan
Alvestas närhet till större kommuner ställer ytterligare krav på att marknadsföra sig som en attraktiv boendekommun med förstklassig service. ARAB har en del av uppdraget eftersom man servar alla hushåll med sophämtning. För att Alvesta ska kunna expandera krävs ett väl utbyggt nät av samhällsnära tjänster där ARAB är en av många samverkande aktörer.
– Vi har en god sammanhållning i kommunen och det märks tydligt i allt vi gör. Om vi ska kunna uppnå positiva och långvariga resultat måste vi arbeta tillsammans, och det är vi naturligt bra på här i Alvesta, anser Mats.
Som exempel på framtida samarbeten kan det bli aktuellt för ARAB att framställa bränsle som det lokala energibolaget kan använda i sin fjärrvärmeproduktion. Idag finns inget sådant samarbete, men Mats spekulerar hoppfullt i möjligheterna för framtiden.

Ekonomisk vinst med välfungerande återvinning
På företagssidan verkar ARAB på en konkurrensutsatt marknad där kärnvärden som kompetens, kostnadseffektivitet och hög servicegrad har gjort det kommunala bolaget till en viktig samarbetspartner för många lokala företag.
– Vi har en slimmad organisation med korta beslutsvägar och kan därför anpassa erbjudandet efter varje kunds enskilda behov. Vi vet att det innebär en ekonomisk vinst att ha en välfungerande återvinning, därför kan vi sälja den här typen av tjänster till företag som vill bli mer kostnadseffektiva i sin dagliga verksamhet. Besparingarna kan bli större än vad man först anat, vi hjälper gärna till med planering av avfallshantering och återvinningsverksamhet ute på företagen, sammanfattar Mats Karlsson.


Kronoberg SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Kronoberg
I Kronoberg vill vi göra skillnad – på riktigt

En av våra största utmaningar är att hela tiden utveckla vår verksamhet och därmed förenkla livet för de vi är till för. Genom att samverka i såväl stort som smått, lokalt och globalt, regionalt och nationellt, lägger vi grunden till de konkreta framsteg vi gör. Framsteg som är frukten av långsiktiga satsningar och som i slutändan gör skillnad.

Back to top