Ett hissystem som reducerar effekten till en tredjedel

Hydroware Elevation Technology AB i Alvesta har specialiserat sig på styr- och drivteknik för hydrauliska hissar och man vänder sig mot hissföretag och hissåterförsäljare över hela världen.
– I botten av bolaget har vi en unik ventil som vi utvecklade på 90-talet för våra tidigare arbetsgivare. Produkten, Hydroelite, patenterades när den togs fram och det patentet har vi köpt över till vårt bolag, berättar Kjell Johansson, VD på Hydroware.

Hydroware bildades 1998 genom ett s.k. ”Management Buy Out” från Schindler. Företagets medarbetare hade lång erfarenhet av verksamheten då de arbetade med hissar i f.d. Devehissar mellan 1972 och 1990.
2001 lanserades Hydroelite-systemet, som idag säljs till hissföretag över hela världen.
Tack vare Hydrowares produkter är reskomforten och miljöpåverkan hos en hydraulhiss i nivå med den bästa linhiss. Dessa fakta kombinerade med hydraulhissens flexibla uppbyggnad möjliggör att hydraulhissen blir ett attraktivt val för företagets kunder, vid nybyggnad såväl som ombyggnad.

Det energisnålaste systemet
– Om vi tittar på miljöpåverkan av hissar så har vi definitivt den energisnålaste hydraulhissen som finns på marknaden. Det som är minst lika viktigt är effektsnålheten. Effekten är ju belastningen som påverkar dimensioneringen av elnätet medan energi är arbetet som utförs. När det gäller hissar så kan vi med vårt system reducera ner effekten till 1/3-del och där finns det mycket mer pengar att hämta tillbaka än på energiförbrukningen, konstaterar Kjell Johansson.
Kjell påpekar att en hiss inte är någon stor energislukare. Däremot är det på befintliga hissar ett väldigt stort effektuttag och den effekten dimensionerar avsäkringen av fastigheten.

Från 50 ampere till 16
I normala fastigheter, som byggdes på 60- och 70-talen, med fyra våningar, tre ingångar i varje fastighetskropp och en hiss i varje ingång finns det minst 50 ampere säkring per hiss i gruppcentralen. Med Hydrowares system kan man gå ner till 16 ampere. Det betyder att man med tre hissar i en fastighet går från 3x50 ampere till 3x16 ampere.
– En studie vi gjort visar att det i ett sådant fall är möjligt att sänka servissäkringen till fastigheten 2 steg, vilket enligt EON´s tariffsystem innebär att man får tillbaka ungefär 4.000 kronor per hiss och år genom lägre abonnemangskostnad efter en modernisering. Innan livslängden på det nya systemet gått ut så har man betalat hela investeringen och ändå fått pengarna tillbaka, säger Kjell.

40 procent på export
Hydroware säljer sina produkter till hissföretag och cirka 40 procent går på export.
– Just nu håller vi på att starta upp verksamhet i USA. Den amerikanska marknaden, där de flesta hydraulhissarna har två till fyra plan, är optimal för vårt system. Där blir fördelarna om möjligt ännu större, säger Kjell.

Ny produkt
Hydroware kommer att lansera den nya produkten med låg energiförbrukning och framför allt låg effekt på en hissmässa i Augsburg i Tyskland i oktober.
Det tyska ingenjörsförbundet har tagit fram en standard för energiklassificering av hissar som heter VDI 4707.
När det gjordes en mätning på en kundinstallation i Alingsås i januari så var det den första hydraulhissen som klassificerades i klass B. Inför mässan i Augsburg bygger Hydroware en ny mässhiss och den är enligt tyska TÜV den första hydraulhissen som klarar klass A.
– Miljöpåverkan ställer höga krav och har man då en produkt som redan ligger i framkant när det gäller energi och effekt så får vi fördelar av det. Alla krav som kommer talar till vår fördel, konstaterar Kjell Johansson.
Hydroware Elevation Technology AB i Alvesta sysselsätter cirka 45 anställda.


Kronoberg SNL 2011-5 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-5

Huvudtema: Kronoberg
I Kronoberg vill vi göra skillnad – på riktigt

En av våra största utmaningar är att hela tiden utveckla vår verksamhet och därmed förenkla livet för de vi är till för. Genom att samverka i såväl stort som smått, lokalt och globalt, regionalt och nationellt, lägger vi grunden till de konkreta framsteg vi gör. Framsteg som är frukten av långsiktiga satsningar och som i slutändan gör skillnad.

Back to top