Näringsliv 2011-4

Life Science/Hälsa & Sjukvård SNL 2011-4 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Life Science/Hälsa & Sjukvård
Mötesplats för forskning, samhälle och industri

Samhällets utveckling med nya demografiska trender, ändrade beteenden och nya livsstilar ställer allt högre krav på en välorganiserad och tekniskt avancerad sjukvård. I Sverige har vi lyckats skapa en tradition av framstående forskning med en lång rad av internationellt erkända upptäckter ...

Artiklar i detta nummer
Back to top