Två systerbolag i Smedjebacken blir ett

Systerbolagen Underhållsservice i Smedjebacken AB (USAB) och Morgårdshammars Verkstäder AB (MV AB) är två mekaniska företag som till hösten slås ihop till ett bolag under namnet MV USAB.
– Vår målsättning är att växa omsättningsmässigt med 15 procent varje år, säger Peter Dahlström, inköpschef på USAB.

Trots att USAB startades då lågkonjunktur rådde i landet, 2001, så fick företaget ett positivt mottagande av kunderna.
USAB tillverkar konstruktioner i svart och rostfritt stål, aluminium och koppar. Företaget har en egen monteringsavdelning i sina lokaler där arbetet utförs av kvalificerad personal. Man utför även löpande underhåll och montage.
Verksamheten kan indelas i fyra områden:
• Plåtverkstäder, en svart och en rostfri, med tonvikt på den svarta delen
• En serviceavdelning
• En underhållsavdelning

En bra tillväxt
USAB har haft en mycket bra tillväxt under de tio år som gått sedan starten.
– Det första året, som i och för sig var ett halvt år, omsatte vi sex miljoner och hade sex anställda. Under 2010 hade omsättningen stigit till 75 miljoner kronor och idag har vi 55 anställda, berättar Peter Dahlström.
USAB är en ren plåt- och svetsverkstad som arbetar med grovplåt och tunga detaljer.
Kundsegmentet består i första hand av gruv- och stålindustrin.
– Vi har kunder över hela världen och får ofta offerera mot tillverkare i till exempel USA, Australien och Sydamerika. Kunderna uppfattar oss som en bra leverantör, som alltid ställer upp och löser problem under resans gång. Vi har kort sagt bra kvalitet på grejerna, säger Peter Dahlström.

Morgårdshammars Verkstäder
Sommaren 2004 sålde Morgårdshammar AB hela sin maskinverkstad till LOD AB, som även är huvudägare till USAB. Nu bildades Morgårdshammars Verkstäder AB (MV AB) och en drygt 150-årig verkstadstradition kunde föras vidare.
Verksamheten för MV AB består huvudsakligen av skärande bearbetning och slipning av främst stål, gjutgods och rostfritt, samt värmebehandling.
Morgårdshammars Verkstäder och USAB har sina lokaler intill varandra och med sina olika kompetenser utgör de båda företagen ett kvalificerat team. Till hösten går de båda företagen samman och bildar ett bolag. Den sammanlagda personalstyrkan kommer att bli cirka 125 anställda.

En komplett verksamhet
– Vi nischar in oss mot att vara kompletta och erbjuda både svetsning, bearbetning och ytbehandling. Vi gör framför allt stora, tunga detaljer i små serier och naturligtvis efter kundernas tillverkningsdokument. Vi är certifierade svetsmässigt enligt 3834 -2, vilket innebär att vi är fullt godkända att svetsa på till exempel kärnkraftverk. Vi är också certifierade enligt ISO 9001:2008, berättar Peter Dahlström.
Företagets maskinpark är toppmodern med bland annat två svetsrobotar, ett stort arborrverk samt en 5-axlig multimaskin med både fräs och svarvkapacitet. En ny 5-axlig större bäddfräs levereras till verkstaden under hösten.
Både svetsrobotarna och de skärande maskinerna är mycket stora och kraftfulla och kan ta både stora och tunga objekt.
Peter Dahlström ser med tillförsikt på sammanslagningen av USAB och MV AB.
– Ja, vi ska växa varje år. Vår målsättning är att växa 15 procent om året, uppgradera maskinparken och hitta nya kundsegment, säger han.


Dalarna SNL 2011-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-4

Huvudtema: Dalarna
Dalarna präglas av stark tillväxt när gamla näringar får nytt liv

Dalarna kännetecknas av en intensiv företagaranda där innovation, tekniskt kunnande och gedigen kompetens har byggt upp ett differentierat näringsliv vilande på starka basnäringar som kommer ur berg, skog och vatten. i talar förstås om gruvindustri, skogsnäring och vattenkraft ...

Back to top