Här kan man forska på dagen och fiska på kvällen

Ludvika ligger i den natursköna sydvästra delen av Dalarna, inbäddad mellan sjöar, berg och skogar.
– Detta är en bygd som har gjort en ordentlig resa. Från ett blomstrande näringsliv med gruvor fram till nedläggning och utflyttning av folk. Men nu har det vänt, företagen investerar och befolkningen ökar, säger Maria Pettersson, kommunstyrelsen ordförande.

I Ludvika finns modern teknologi, forskning och utveckling. ABB, STRI och High Voltage Valley gör att Ludvika är ett internationellt centrum för kraftöverföring. Här finns också Spendrups, ett av Sveriges största bryggerier, och Säfsen Resort, som har fått ”TRIP Global Award” för en av de fem bästa upplevelserna i Sverige för utländska besökare.
– Ludvika är en kommun där man kan forska på dagen och fiska på kvällen. Det finns många spännande jobb och samtidigt är det nära till naturen där man kan fiska eller bara vara, säger Maria Pettersson.
ABB är länets största arbetsgivare med cirka 2.600 anställda.
– Det är ganska unikt att ett privat företag sysselsätter fler än landstinget eller kommunen. Många jobbar också i ABB´s närhet, som till exempel underleverantörer. Mycket handlar om elkraft, men vi är också stora inom verkstadsindustrin, säger Maria Pettersson.

Goda förutsättningar för företag
I Ludvika finns goda förutsättningar att etablera och driva företag framgångsrikt. Här finns en dynamisk och utvecklande miljö där nya idéer skapas.
Ett antal faktorer talar för Ludvika ur etableringssynpunkt:
• Tillgång till arbetskraft med hög kompetens
• Tillgång till planerade markområden för företagsetablering
• Väl utbyggd infrastruktur
• Erbjuder bra utbildning med högskolefilial
• Forskning där ABB´s centrum för kraftöverföring är loket
För företagare som har planer på att etablera sin verksamhet i Ludvika är en kontakt med näringslivsenheten ett enkelt första steg på vägen.

Företagsnätverk
Ludvika kommun har ett antal forum för möten och nätverk, vilket skapar kontakter och möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter för företag.
Här är några exempel på nätverk, företag och föreningar:
• Centrumgrupper
• Företagsrådet
• Företagarna, lokalavdelning av riksorganisationen med närmare 200 medlemmar i Ludvika.
• Unika Ludvika är en ekonomisk förening som bildades 2008 med syfte att stärka Ludvikas handel. Föreningarnas medlemmar är köpmän, företagare, fastighetsägare och Ludvika kommun. Genom att aktivt arbeta med marknadsföring, aktiviteter, fysisk miljö, tillgänglighet, utbud och samverkan har Unika Ludvika som mål att uppnå visionen att ”Ludvika ska upplevas som en attraktiv köpstad, lokalt och regionalt, med ett brett och kundanpassat utbud”.

En attraktiv bygd
Ludvika kommun har cirka 25.800 invånare och i centralorten Ludvika, som är Dalarnas tredje största stad, bor det cirka 13.700 personer.
Inom kommunen vill man fortsätta att utveckla Ludvika till en allt mer attraktiv bygd för såväl invånare som besökare.
– Det händer mycket spännande inom näringslivet nu. Gruvor öppnas igen och två företag jobbar nu med tre gruvor så att gruvnäringen kommer igång. ABB och Spendrups bygger ut och vi väntar en ökad inflyttning. Vi på kommunen ska möta detta med att medverka till att folk flyttar hit och bosätter sig. Det ska också bli nybyggen av både hyresrätter och bostadsrätter, säger Maria Pettersson.


Dalarna SNL 2011-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-4

Huvudtema: Dalarna
Dalarna präglas av stark tillväxt när gamla näringar får nytt liv

Dalarna kännetecknas av en intensiv företagaranda där innovation, tekniskt kunnande och gedigen kompetens har byggt upp ett differentierat näringsliv vilande på starka basnäringar som kommer ur berg, skog och vatten. i talar förstås om gruvindustri, skogsnäring och vattenkraft ...

Back to top