Arbetsmiljöservice – ”Att investera i en god arbetsmiljö och friskvård är att investera i konkurrenskraft”

Arbetsmiljöservice Dalarna AB bedriver företagshälsovård med nytänkande och kreativitet för att vara med och skapa konkurrenskraft för Dalarna som tillväxtregion. Med kontor i Leksand erbjuder Arbetsmiljöservice allt från grundläggande företagshälsa, rehabilitering och friskvård till avancerade analytiska tjänster förknippade med hela organisationers hälsa och kultur.

Arbetsmiljöservice hjälper till att identifiera behov på individ-, grupp- och ledningsnivå, och sätter därefter in program för att hålla personal och företag friska med specifika rehabiliteringsåtgärder där det behövs.
– När vi träffar de anställda skaffar vi kunskap och erfarenhet om just det företagets kultur, vi kan därmed återkoppla och fånga upp eventuella problem tidigt, förklarar Arbetsmiljöservices VD Annelie Vissgården. Själva återkopplingen är viktig, vi värnar om kontinuitet och träffar företagen minst en gång per år, men oftast mer. Förändringsarbete är och har alltid varit ett av de svåraste uppdragen för alla typer av företag, det behöver inte alltid handla om övertalighet utan även om problematik kring att höja kompetensen hos befintlig personal.

Hjälper till under förändringar
Arbetsmiljöservice hjälper företag att hantera alla typer av förändringar, samt erbjuder utbildning, program för stresshantering och kompetensutveckling, som exempel. I stresshanteringsprogrammen tillämpas individuell coaching där man förutom stressrelaterade problem även går igenom andra frågor som kommer upp under resans gång.
– Vi anses vara ett tryggt val tack vare vårt helhetsperspektiv. Hälsa som begrepp står för mycket och vi vänder oss framförallt till företagare som vill ta ett helhetsgrepp om hälsofrågorna. Att investera i en god arbetsmiljö och friskvård är att investera i konkurrenskraft, konstaterar Annelie.

God hälsa ger god vinst
Att ha medelgod kondition har bevisligen en god effekt även på arbetsprestationen. Är man frisk och sund orkar man naturligtvis med sin arbetsdag bättre och med tillräckligt mycket energi över även för fritiden.
När det gäller sådana här frågor är det viktigt att arbetsgivaren själv föregår med gott exempel. Framtidens arbetstagare kommer att ställa mycket högre krav framöver, och kompetent arbetskraft har redan blivit en bristvara på många ställen.
– Vi räknar med en tuffare konkurrens om arbetskraften framöver, och då är det extra viktigt att man som arbetsgivare är så attraktiv som möjligt. Vi hjälper till med den här typen av frågor dagligen, vi är en resurs för företag som vill satsa på personal och därmed även på tillväxt, säger Annelie Vissgården som avslutning.


Dalarna SNL 2011-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-4

Huvudtema: Dalarna
Dalarna präglas av stark tillväxt när gamla näringar får nytt liv

Dalarna kännetecknas av en intensiv företagaranda där innovation, tekniskt kunnande och gedigen kompetens har byggt upp ett differentierat näringsliv vilande på starka basnäringar som kommer ur berg, skog och vatten. i talar förstås om gruvindustri, skogsnäring och vattenkraft ...

Back to top