Hedemora Energi satsar på kraftvärme

Miljöhänsyn, kostnadseffektivitet och hög servicenivå utgör ett kraftfullt samlat koncept för kommunalägda Hedemora Energi. Företaget har rötter som sträcker sig till början av 1900-talet, kunskap och erfarenhet kännetecknar hela verksamheten som idag står för moderna samhällstjänster av hög kvalitet. Hedemora bygger nu ut två av sina fyra fjärrvärmeanläggningar så att kraftvärme och fjärrvärme ska kunna levereras sida vid sida i ett uthålligt kretslopp.

I Hedemora Energi samlas flertalet av kommunens grundläggande tjänster såsom fjärrvärme, elnät, VA, bredband och avfall. Företaget utmärker sig nu genom att bygga om två befintliga fjärrvärmeverk till kraftvärmeverk med nya turbiner på 2 MWh vardera i Hedemora och Säter.
– Det är ganska ovanligt att en aktör av vår storlek investerar i kraftvärme, men vi ser det som ett viktigt steg för en hållbar samhällsutveckling, kommenterar marknadschef Erik Kristiansson. Vi kommer att stärka vår position genom att trygga energiproduktionen, samtidigt som vi kan hålla priserna nere. Fjärrvärmen kommer framledes att produceras som en biprodukt vid de nya kraftvärmeverken, och blir då en del av det hållbara kretslopp som vi har för avsikt att bygga upp.

Samarbetar med lokala skogs- och lantbrukare
Hedemoras fjärrvärmenät är välutbyggt, och expanderar kontinuerligt. Hedemora Energis VD Sven-Erik Svahn berättar att en annan bidragande faktor som gör att man kan hålla en rimlig prisnivå är samarbeten med lokala skogsägare och lantbrukare.
– Vi har tagit bort kostsamma mellanled och samverkar med lokalt verksamma aktörer som förser oss med råvaran direkt. För att stödja lokala skogs- och lantbrukare betalar vi mer än genomsnittet och därmed skapas ett vinna-vinna koncept.
En grupp lokala aktörer producerar snabbväxande energiskog, även kallad salixskog, där stora delar levereras direkt till Hedemora Energi. Därför har energibolaget inrättat en bevattningsanläggning med vatten från det lokala reningsverket. Vattnet innehåller mycket gödning som får skogen att växa snabbare, och är återigen ett exempel på det hållbara kretslopp som Hedemora Energi är med och bygger upp.

Steget före med välutbyggd infrastruktur
Det moderna samhället ställer höga krav på en väl fungerande infrastruktur, både vägnät och fibernät. Hedemora är en liten kommun med många mindre orter, Erik Kristiansson berättar vidare att ortsbefolkningen via byalag är aktiva i att själva bygga fibernät samtidigt som Hedemora Energi fortsätter att utveckla fibernätet i kommunen.
Regeringens vision för 2020 är att 90 procent av alla hushåll i Sverige ska ha bredbandsanslutning på minst 100 Mb. Hedemora har för avsikt att ligga steget före, och har börjat rusta redan nu.


Dalarna SNL 2011-4 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-4

Huvudtema: Dalarna
Dalarna präglas av stark tillväxt när gamla näringar får nytt liv

Dalarna kännetecknas av en intensiv företagaranda där innovation, tekniskt kunnande och gedigen kompetens har byggt upp ett differentierat näringsliv vilande på starka basnäringar som kommer ur berg, skog och vatten. i talar förstås om gruvindustri, skogsnäring och vattenkraft ...

Back to top