Ett stuveri på Gotland med rätt kompetens och utrustning

Gotlands Stuveri är ett företag som har hanterat lastning och lossning av det mesta gods som anländer till eller lämnar Gotlands hamnar sedan början av förra seklet.
– Våra kunder väljer oss för att vi som enda aktör på Gotland har den rätta kompetensen och utrustningen, säger Thomas Nyberg, VD på Gotlands Stuveri AB.

Gotlands Stuveri har genom stora projekt, som till exempel rörhanteringen för byggandet av gasledningen i Östersjön, visat att man har en organisation som klarar stora uppdrag. Och detta har gett ringar på vattnet för andra uppdrag.
Företaget har hanterat färjetrafiken sedan 1988. I första hand servas den reguljära färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet samt Lantmännen med import av fodervaror och gödningsmedel.
– Där tror jag att vi uppfattas som seriösa med både välutbildad personal och ett högt arbets- och miljötänk, säger Thomas Nyberg.

Ständiga investeringar
Investeringar av nya maskiner pågår ständigt för att möta framtidens miljökrav. Utbildning i såväl arbetsmiljö som maskiner sker regelbundet för att möta kundernas behov.
En hög kvalitet, god kundservice och effektivitet är vad företaget eftersträvar.
Färjetrafiken står för ungefär två tredjedelar av företagets arbete och som komplement till detta sköter man även stuveriarbetet i Klintehamn. Där hanteras främst jordbruksprodukter och massaved.

Välutbildad personal
För att hantera allt gods på bästa sätt har Gotlands Stuveri välutbildad personal med olika typer av behörighet, till exempel ADR-behörighet för farligt gods. Ambitionen är att allt arbete ska utföras säkert och miljöriktigt.
Gotlands Stuveri har verkat på Gotland sedan 1919, men aktiebolaget registrerades först 1921.
Företaget omsätter cirka 21 miljoner kronor, där den reguljära färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet står för cirka 75 procent av intäkterna.
Gotlands Stuveri har i dag 31 årsanställda. Under Nordstream-projektet mer än fördubblar företaget både personalstyrkan och omsättningen, som då uppgår till 46 miljoner kronor och drygt 50 årsanställda.

Ljus framtid
Framtiden ser ljus ut för Gotlands Stuveri.
Thomas Nyberg säger:
– Jag ser en utveckling i Klintehamn med ökade godsmängder i takt med ombyggnad av hamnen. Kryssningstrafiken i Visby kommer att utvecklas med byggandet av en ny kryssningskaj under 2012 som kommer att innebära mera jobb. I Slite kommer vi att avsluta Nordstreamprojektet under 2012 och därefter finns förhoppningar om en utveckling av färjetrafik österut då kajen frigörs. Även det kommer att innebära mer jobb för oss.
Arbetet i färjetrafiken i Visby för Destination Gotland kommer att fortgå och där försöker Gotlands Stuveri ständigt bli bättre och kostnadseffektivare.
Färjetrafiken ska åter upphandlas med staten den 31 januari 2015 och då ska Gotlands Stuveri stå väl rustad med välutbildad personal och nya, miljövänliga maskiner.
– Därmed kommer Gotlands Stuveri att vara det enda och bästa alternativet för att i fortsättningen serva färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet, säger Thomas Nyberg avslutningsvis.


Gotland SNL 2011-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-3

Huvudtema: Gotland
Bevara och utveckla Gotland för framtiden

Bevarande kontra utveckling, begreppen ställs ofta emot varandra. Kan bevarandet av kulturarvet på Gotland gå hand i hand med en hållbar utveckling? Landshövding Cecilia Schelin Seidegård menar att det går att kombinera begreppen för att möta majoritetens intressen ...

Back to top