Ett grävmaskinsföretag med erfarenhet på Gotland

Enbloms Gräv & Schakt AB i Ronehamn på Gotland är ett komplett gräv- och schaktföretag med många års erfarenhet av branschen.
Företaget utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten åt både företag och privatpersoner.

Enbloms Gräv & Schakt grundades 1976 och ägs av Jerry Enblom. Företaget sysselsätter tolv anställda, men personalstyrkan varierar något beroende på säsong.
Verksamheten består av allt inom mark- och anläggningsarbeten: schaktning för husgrunder, VA-arbeten, vägbyggen, rör- och kabelschakter, trädgårdsarbeten, plattsättning, enskilda avloppsanläggningar med mera.
– Allmänheten kanske uppfattar oss som att vi mest utför grävmaskinsarbeten med avlopp och liknande. Men vi gör ju så mycket mer, till exempel markanläggning och trädgårdsarbeten, säger Jerry Enblom.
Enbloms Gräv & Schakt har fått ett gott rykte under åren, som gett företaget många nöjda kunder. Bland större kunder kan nämnas GEAB, Kneippbyn Fritidsanläggningar AB, Fortifikationsverket och Werkelinbolagen.

Stort projekt i Slite
– Just nu arbetar vi med ett stort projekt i Slite på norra Gotland, där vi bygger en camping med allt vad det innebär. Vi startade med projektet i fjol och beräknar vara klara till hösten, berättar Jerry Enblom.
I företagets maskinpark finns bland annat en lastmaskin av märket L70 D och grävmaskiner av märkena Volvo 140, Volvo 180, Volvo 210 och Hanix 3,5, en minidumper och en lastbil av märket Scania.
Här finns också alla tillbehör som fordras: rotortilt, tjältand/tjälkrok, asfaltskärare, gafflar, hydraulhammare, markvibrator 400 kg och krossanläggning med magnetband för järn.

Enbloms Gräv & Schakt är medlem i Maskinentreprenörerna ME. Formella kompetenser som finns i företaget är EBR, Arbete på väg och Farligt gods.
Företaget håller alltid högsta kvalitet på sina arbeten och man är mån om att ha ett bra samarbete med kunderna.
– Framtiden ser bra ut för oss. Vi kanske inte kommer att växa, men vi kommer att fortsätta på den nivå vi har nu, säger Jerry Enblom avslutningsvis.


Gotland SNL 2011-3 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-3

Huvudtema: Gotland
Bevara och utveckla Gotland för framtiden

Bevarande kontra utveckling, begreppen ställs ofta emot varandra. Kan bevarandet av kulturarvet på Gotland gå hand i hand med en hållbar utveckling? Landshövding Cecilia Schelin Seidegård menar att det går att kombinera begreppen för att möta majoritetens intressen ...

Back to top