Näringsliv 2011-3

Gotland SNL 2011-3 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Gotland
Bevara och utveckla Gotland för framtiden

Bevarande kontra utveckling, begreppen ställs ofta emot varandra. Kan bevarandet av kulturarvet på Gotland gå hand i hand med en hållbar utveckling? Landshövding Cecilia Schelin Seidegård menar att det går att kombinera begreppen för att möta majoritetens intressen ...

Artiklar i detta nummer
Back to top