Sandåkern, ett nytt landmärke för hållbart byggande

– Vi i HSB vill jobba med det goda boendet, det är en grunden för allt vi gör.

Det säger Anders Åström, projektledare hos HSB i Umeå. Det som just nu är högaktuellt för dem är byggandet av kvarteret Sandåkern. Här ska fyra hus uppföras. Först i raden är ett 15-våningshus, därefter följer ett på tio våningar och sist två fyravåningshus. Sammanlagt rör det sig om cirka 140 lägenheter. I april-maj kommer försäljningen av de 51 lägenheterna i det högsta huset att börja. Om allt går som man hoppas kommer bygget att kunna starta i höst.

Hela projektet beräknas ta ungefär tre år att färdigställa. För att komma igång med själva byggandet krävs att bostäder har sålts och att en bostadsrättsförening bildats, formellt är det bostadsrättsföreningen som står för byggandet.

Balkonger i söder
I projektet Sandåkern finns det tre områden Anders Åström vill betona: miljö, energi och social hållbarhet.
– Arkitekten Göran Stiberg från Sweco har ritat de här husen, berättar han. Förutom att det är en ren och tuff arkitektur, där husen blir ett landmärke för Umeå, så har Göran skapat lägenheter med bra och trivsamma planlösningar, det vi kallar det Goda Boendet. Alla lägenheterna har balkong mot söder, en del har till och med två. Några lägenheter har fönster åt alla fyra vädersträck!
– Sen gillar Göran att laga mat, så det är alltid bra kök när han ritar, tillägger Anders Åström.

Grön innergård
Andra saker som gjorts för att få ett så trivsamt boende som möjligt är att alla lägenheter har tillgång till parkeringsgarage, detta för att frigöra ytor för utevistelse.
– Vi har som målsättning att skapa mötesplatser, och det är inte en parkering, menar Anders Åström. Nu ska det bli en grön innergård, där barn och barnbarn kan vara ute och leka och där man kan se dem från fönstret. Det finns även möjlighet att träffas och umgås på innergården.
På gården kommer intagstorn , där tar man in friskluft, att byggas. Den leds sedan genom en 50–70 meter lång, nedgrävd ledning fram till ventilationsaggregatet (FTX). Fördelen med det är att vintertid värms luften upp då den passerar jorden, sommartid kyls den. För värmeväxlaren gör det stor skillnad, vilket gör att systemet innebär fördelar både sommar- och vintertid.

Mätare för energiförbrukning
Energi och energibesparing står högt på agendan då nya hus byggs. I Sandåkern har HSB samarbetat med Umeå energi för att hitta så bra lösningar som möjligt. Husen kommer att få möjlighet att värmas upp med returvärmen i stadsnätet för fjärrvärme. Då har vattnet en något lägre temperatur, vilket innebär att husen måste förses med ett lågtempererat värmesystem. Lägg därtill en effektstyrning av fjärrvärmen på den enskilda huskroppen, där man kan kapa dyra ”toppar” i fjärrvärmeproduktionen, som sker med olja. Man bygger också på ett sådant sätt att om fjärrvärme om ett antal år inte visar sig vara det bästa alternativet, ska man kunna konvertera till andra energislag, som solvärme, bergvärme eller eldning med pellets. Eller varför inte en kombination av fjärrvärme och andra energislag? Förberedelse är ett nyckelord.
Andra åtgärder som görs för att få ner den framtida energiförbrukning är att se till att alla vitvaror som installeras har låg energiförbrukning, belysningar utförs med LED-teknik. Disk- och tvättmaskiner kopplas till varmvattnet, eftersom det visat sig billigare än att ta in kallvatten i maskinerna och sedan värma det med el.
I varje lägenhet kommer mätare att sättas upp som mäter förbrukningen av el, varm- och kallvatten. Sedan betalar var och en efter vad man förbrukar. Presentationen om förbrukningen på respektive lägenhet kommer att ske via TV mediet, man kan jämföra detta med en Hotellkanal. Det är ett sätt att styra människors beteenden, till förmån för vår minskade klimatpåverkan.
Anders Åström refererar till försök som gjorts där man sparat upp till 30 procent av energiförbrukningen genom att de boende har lagt om sina vanor efter ett införande av individuell mätning.

Konkreta projekt
Anders Åström sitter med i styrgruppen för Nätverket för hållbart byggande och förvaltning i kallt klimat och därför får han frågan om dess betydelse.
– Inom Nätverket har HSB Umeå som medlem en arbetshypotes, vi ska göra konkreta projekt, svarar han. Det är genom projekten som vi förhoppningsvis kommer att sätta Umeå på världskartan när det gäller, Hållbart byggande och förvaltning i kallt klimat.
– Nätverket är ett smörjmedel för att få alla medlemmar att kunna genomföra sina projekt, fortsätter han. Vi drar nytta av varandra, vi utbildar oss, det är korta beslutsvägar och vi byter erfarenheter. Där finns många duktiga aktörer, vi hjälper varandra att hitta rätt. Detta gäller alla aktörer som är inblandade på olika sätt inom bygg- och fastighetssektorn och är medlemmar i nätverket.
Men Anders Åström betonar också hur bra det är att ha ett samarbete med Umeå universitet, de har möjlighet att göra akademiska utvärderingar och följa upp vad som görs. Och han har stora krav på det egna byggandet:
– Det vi bygger nu präglas naturligtvis av att det görs i vår tid, men även om 30 år ska man tycka det är bra, säger han till sist.


Nätverk SNL 2011-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-2

Huvudtema: Nätverk
Samsyn och gemensamma mål bidrar till hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett känt och vanligt begrepp. Men begreppet saknar innebörd ifall vi i vardagen inte tar ett personligt ansvar, ser till att det leder till ett agerande och en rad aktiviteter som tillsammans leder till en hållbarare utveckling.

Back to top