Dragonskolans elever bygger framtidens hus!

I stadsdelen Taveliden i Umeå bygger just nu elever från Dragonskolans byggprogram tre miljöcertifierade passivhus. De gör det som en del i sin utbildning och byggnationen sker i samarbete med Sweco Umeå. Umeå universitet deltar med verifiering. Målet är att byggnaden ska vara maximalt energieffektiv. Huset värms upp med en bergvärmepump och minst 92 procent av inomhusvärmen ska återvinnas i ventilationen.

Dragonskolans rektor Assar Jonsson berättar att miljötänkandet är något som hela tiden påverkar utvecklingen av skolans undervisning. Då det gäller elevprojekten på byggkursen märks det bland annat genom hur man under de senaste åren gått från att bygga ”normalt” till att bygga lågenergihus och nu, det här läsåret, passivhus.

Miljöcertifierade
Även om byggandet av passivhus är nytt för i år har miljötänkandet genomsyrat skolans verksamhet länge. Redan för tolv år sedan blev Dragonskolan, som första gymnasieskola i Sverige, miljöcertifierad. Det är man fortfarande, även om det idag benämns Skola för hållbar utveckling.
Rektorn menar att det handlar mycket om att förmedla ett tankesätt till eleverna under utbildningen, att man lär sig tänka i banor som främjar en hållbar utveckling.

Många program
Men Dragonskolan har inte enbart byggprogram. Här finns många olika program, även om de kommer att bli något färre då den nya gymnasiereformen G11 börjar genomföras i höst.
-Vi har haft många lokala specialutformade program som inte får existera längre, säger Assar Jonsson. De närmaste läsåren kommer vi alltså att fasa ut de programmen och för de elever som börjar här från och med i höst finns enbart de nationella programmen.
Assar Jonsson ser både för- och nackdelar med det nya systemet. Han tror det blir lättare för eleverna att välja, förut har det funnits så stort utbud att det kunnat vara svårt att veta vad man ska ta. Det han däremot inte riktigt gillar är att i framtiden kommer inte längre yrkesprogrammen att ge högskolebehörighet. Där har Dragonskolans byggprogram annars haft bra siffror, under åren har mellan 94 och 95 procent av de elever som gått klart utbildningen haft högskolebehörighet.

Populär skola
Dragonskolan finns alltså i Umeå kommun. I regionen, som består av sex kommuner, finns fyra kommunala och sex fristående gymnasieskolor. På Dragonskolan gläder man sig över att många elever söker sig hit.
-I år har 45 procent av regionens samtliga elever valt oss i första hand, berättar rektorn.
Skolan har nu omkring 1.800 elever och även om antalet linjer kommer att bli färre finns här fortfarande en mängd olika. Naturligtvis högskoleförberedande program med olika inriktningar, men också program som rör barn- och fritid, el- och energi, industriteknik. Med flera. Dragonskolan har även riksintag på idrottslinjer, där till exempel friidrott eller innebandy står på schemat. Skolan är även en av tre gymnasieskolor i Sverige som har RH-utbildning, där RH står för rikshandikapp. Eleverna på såväl RH-utbildningen som de som läser med idrottsinriktning har möjlighet att bo på elevhem på skolan under terminerna.

Nyrenoverat
Själva skolbyggnaden uppfördes 1971 och för två år sedan inleddes en stor renovering. Assar Jonsson menar att man haft ett it-tänkande i ombyggnaden. Det märks till exempel på att interaktiva-kanoner och smartboardfinns i alla klassrum och att eleverna har bärbara datorer. Man har också satsat mycket på att få en trivsam miljö. Skolan har delats in i tre områden, där det i varje område ska finnas en närhet till rektor, syokonsulent, skolsköterska, kurator, specialpedagog.
-Vi vill att eleverna ska bli synliga och känna sig trygga i miljön, sammanfattar Assar Jonsson. Vi har tagit bort slutna rum och smala korridorer och istället satsat på öppna och ljusa ytor, där eleverna kan sitta och arbeta. Vi försöker tillhandahålla allt stöd våra ungdomar behöver. De ska känna sig trygga i inlärningssituationen.


Nätverk SNL 2011-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-2

Huvudtema: Nätverk
Samsyn och gemensamma mål bidrar till hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett känt och vanligt begrepp. Men begreppet saknar innebörd ifall vi i vardagen inte tar ett personligt ansvar, ser till att det leder till ett agerande och en rad aktiviteter som tillsammans leder till en hållbarare utveckling.

Back to top