Näringsliv 2011-2

Nätverk SNL 2011-2 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Nätverk
Samsyn och gemensamma mål bidrar till hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett känt och vanligt begrepp. Men begreppet saknar innebörd ifall vi i vardagen inte tar ett personligt ansvar, ser till att det leder till ett agerande och en rad aktiviteter som tillsammans leder till en hållbarare utveckling.

Back to top