Stena Recycling – återvinning som bär hela vägen

Stena Recycling har utvecklats kraftigt över hela Sverige. Man talar om återvinning som bär hela vägen, där Stena Recycling har kapacitet och kunskap för att ta hand om allt från plast och brännbart till metallskrot och farligt avfall. Ambitionen är att ta vara på så mycket som möjligt, och skapa nya, värdefulla material av sådant som tidigare ansetts värdelöst.

En del av Stena Recyclings affärsidé handlar om att ta vara på restmaterial och skapa nya produkter som får ett nytt värde på den kommersiella marknaden. Med kloka och innovativa lösningar kan det mesta i avfallet återvinnas och få nytt liv i kretsloppet. Att återvinning bidrar till en smartare användning av jordens resurser är de flesta medvetna om idag.
– Vi är som bekant traditionellt duktiga på återvinning i Sverige, företag och organisationer är villiga att satsa på avfallshanteringen för att främja för den hållbara utvecklingen. Vi utgör således en partner för alla aktörer som vill skapa bästa tänkbara förutsättningar inom det egna miljöarbetet, förklarar Nils Jonasson, filialchef för systeranläggningarna i Kalmar och Karlskrona.
Genom etablering över hela Sverige kan Stena Recycling säkerställa att varje avfallstyp återvinns på rätt sätt. Utvecklingen går ständigt framåt och Stena Recycling strävar efter ständiga förbättringar där man införlivar satsningar gällande effektivitet och teknisk kompetens på alla plan.

Helt spann av återvinningstjänster
Stena Recycling är genom Stena Metall Nordens ledande aktör inom återvinning och miljöservice. Idag finns man representerade på ett 100-tal platser över hela landet, enheterna samverkar fullt ut vilket innebär att man även på lokal nivå är en heltäckande aktör för alla tänkbara miljöservicetjänster.
– Vi har kunder inom alla branscher och servar företag av alla storlekar. En del levererar enbart kontorspapper eller skrot, andra behöver en heltäckande avfallshantering. Bland annat i Karlskrona har vi anställda som arbetar på plats ute hos kunden, exempelvis ABB för att ta hand om deras sortering, internhantering och återvinning, så vi kan erbjuda resurser för alla typ av uppdrag, konstaterar Nils Jonasson.
Över 40 medarbetare är verksamma i Kalmar och Karlskrona, därtill finns ett 15-tal anställda i Nybro.

Skapar lönsamhet för kunderna
Att sortera avfall är en komplicerad process som kräver noggrannhet in i det längsta. Det krävs framförallt god materialkunskap, bl.a. för att skilja på olika fraktioner såsom exempelvis olika metalllegeringar. Kompetensnivån är hög inom Stena Recycling, man hanterar även mycket farligt avfall där goda kunskaper är en förutsättning för att även kunna garantera en hög säkerhet.
I Blekinge och Kalmar län finns Stena Recycling AB etablerade med återvinningsanläggningar i Olofström, Karlshamn, Karlskrona, Kalmar, Nybro, Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. Alla typer av avfall hanteras från både företag, kommun och privatpersoner. Skrothantering av järn och metaller och returpapper, plast och wellpapp samt farligt avfall är de dominerande materialslagen.
– I Kalmar har vi även en återbruksaffär, vilket gör att vi kan sträva efter återanvändning – innan avfallet eller skrotet återigen återvinns.. Vi tar även hand om konkurspartier som vi säljer vidare, berättar Nils Jonasson.
Stena Recycling är en betydande aktör för näringslivet i Kalmar respektive Blekinge län. Framförallt så handlar det om effektivisering av processer kring avfallshanteringen, där Stena Recycling ser till så att så mycket som möjligt återvinns och även skapar möjligheter till en extra intäkt för kunderna i och med att man köper vissa typer av avfall. För de tjänster som företaget tar betalt för så söker man skapa bästa lönsamhet för kunderna både kostnads- och miljömässigt.


Kalmar SNL 2011-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-2

Huvudtema: Kalmar
Kalmars öppenhet kring kärnkraft bidrar till regional tillväxt

Det händer mycket i Kalmar just nu. Japanska Hitachi Nuclear Energy undersöker möjligheterna för etablering i Oskarshamn, man vill eventuellt förlägga tillverkning av kärnkraftsreaktorer för den europeiska marknaden här.

Back to top