Ramirent – framstående partner i anläggningsarbeten

Europas ledande maskinuthyrare Ramirent har rönt stor framgång även i Kalmar. Med den stora koncernens resurser i ryggen kan Ramirent erbjuda ett mycket omfattande sortiment. I princip alla typer av maskiner för entreprenad- och anläggningsarbete, liftar, ställningar, vagnar och bodar kan hyras av Ramirent.

Ramirent finns representerade med fullutrustade uthyrningsenheter och servicecenter från Kiruna till Trelleborg. Det unika med Ramirent är bredden, både vad gäller produkter och service. Oavsett om kunden har för avsikt att hyra en maskin över dagen eller etablera en hel arbetsplats har Ramirent lösningar som passar.

Genuint engagemang i orten
Magnus Johansson, kundcenterchef i Kalmar, berättar att en av de främsta framgångsfaktorerna för Ramirent i Kalmar är medarbetarnas kompetens i kombination med ett genuint engagemang i ortens företag.
– Vi har god kännedom om lokala aktörer och är samtidigt välkända här. Det skapar framförallt trygghet och förtroende, vilket i sin tur är grundläggande för långsiktiga relationer. Vi har tillgång till det mesta, det vi inte har hemma kan vi snabbt få fram genom att vi har tillgång till hela Ramirents sortiment, samtidigt så förnyar vi maskinparken hela tiden.
Maskiner måste servas kontinuerligt för att fungera optimalt. Många företag har inte de resurser som krävs för att äga och regelbundet serva dyra maskiner. Dessutom kan behovet av en viss maskin förändras, och då kan det plötsligt bli aktuellt med avyttring av investeringen. Ramirent är en heltäckande partner som har kapacitet och resurser för att tillgodose alla behov inom anläggningsbranschen.
Sortimentet i Kalmar består framförallt av välservade anläggningsmaskiner, kranar, liftar, ställningar och moduler.

Hög servicegrad i Kalmar
Ramirent hjälper anläggnings- och entreprenadföretag i Kalmar att utveckla sina verksamheter. Ramirentandan genomsyrar allt man gör, vilket betyder att man internt alltid fokuserar på att hjälpa varandra och arbetar för att kunden ska få en så optimal lösning som möjligt.
– Förutom vårt stora utbud av maskiner så har vi även tillgång till expertis när det behövs. Vi kan snabbt vara på plats och serva vid haveri, kunden behöver aldrig oroa sig för kostsamma stillestånd eftersom vi håller en så pass hög servicegrad, säger Magnus Johansson.

Uppgraderar för att möta efterfrågan
Ramirent har alltid arbetat efter de miljökrav som finns på marknaden, och man tar steget längre genom att integrera kontinuerliga förbättringar i den egna verksamheten. Maskinerna ska alltid vara servade för bästa tänkbara prestanda och därmed också minsta möjliga miljöpåverkan. Dessutom investerar man i gröna maskiner, och erbjuder ett specialutvecklat grönt sortiment.
– Vi är välkända i branschen och uppgraderar vår verksamhet för att möta en ökande efterfrågan. Nu när Guldfågeln Arena byggs här i Kalmar är vi med och levererar maskiner och annan utrustning, berättar Magnus Johansson.
Guldfågeln Arena blir den största multiarenan i länet, och involverar ett stort antal lokala aktörer. Projektet utmärker sig speciellt genom den korta byggtiden. De två senaste vintrarna har ställt höga krav på alla inblandade, även Ramirent. Magnus poängterar att man känner sig mycket nöjda med utfallet, och att Ramirent ser fram emot fler liknande samarbeten framöver.


Kalmar SNL 2011-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-2

Huvudtema: Kalmar
Kalmars öppenhet kring kärnkraft bidrar till regional tillväxt

Det händer mycket i Kalmar just nu. Japanska Hitachi Nuclear Energy undersöker möjligheterna för etablering i Oskarshamn, man vill eventuellt förlägga tillverkning av kärnkraftsreaktorer för den europeiska marknaden här.

Back to top