Narva Project skapar framtidens hållbara miljöer

Moderna och kreativa glasmiljöer som andas stark framtidstro är konsultbolaget Narva Projects specialitet. Företaget verkar rikstäckande, genom att all tillverkning sker i Ungern har man även en stark internationell prägel med ett stort antal referensprojekt från hela Europa.

Narva Projects VD Benn Karlberg poängterar att man gärna utnyttjar organisationens flexibilitet och internationella erfarenhet vid nya projekt i Sverige. Större glasmiljöer är typiska för Stockholm, Mälardalen och delar av Norrland. Malmöregionen är också ett potentiellt tillväxtområde som man vill satsa på.

Spännande miljöer
Narva Project etablerades 2004 av ett antal entreprenörer med stor erfarenhet från glasbranschen, bland dem Benn Karlberg. Den administrativa funktionen och huvudkontoret finns i Kalmar.
– Vi vänder oss i huvudsak till bygg- och fastighetsbolag och levererar glasfasader, glastak och dörrpartier. Vår främsta ambition är att få vara med och bygga spännande miljöer med fokus på hållbarhet och modernitet.

Alla förutsättningar att lyckas
Glas, plåt, stål och aluminium – Narva Project har en heltäckande kompetens som räcker långt i skapandet av framtidens hållbara miljöer. Med ödmjukhet och en särpräglad kundorientering hoppas Narva Project på en fortsatt tillväxt i Sverige.
– Vi har verkat på den svenska marknaden under en väldigt kort tid i jämförelse med många andra aktörer som funnits här i över ett sekel. Jag tror dock att det är bra med lite förnyelse, vi tillför ett innovativt nytänkande och tar oss gärna an lite annorlunda projekt. Vi blandar gärna olika kulturella influenser likväl som material, berättar Benn Karlberg.
Narva Project har alla förutsättningar att lyckas – med duktiga projektledare, projekterare, arbetsledare och montörer som förutom sina färdigheter i planerings- och konstruktionsarbete även besitter stora erfarenheter gällande det kulturella.

Futuristisk glasmiljö
I Stockholms största utvecklingsområde har Narva Project varit med och skapat en futuristisk glasmiljö i kvarteret Riga, som utgör kustområdet mot Lilla Värtan och Värtahamnen. En 35 000 kvadratmeter stor kontors- och butiksfastighet har uppförts komplett med glastak på 750 kvadratmeter. Själva fasaden är i glas och aluminium, med dörrar och skjutpartier i stål.
Ett annat intressant projekt är Saltviksanstalten i Örnsköldsvik, där Narva Project levererat speciella lösningar efter höga krav på hållfasthet och ogenomtränglighet.

Gateway – Lunds nya landmärke
Gateway ska bli Lunds nya landmärke som en av de högsta byggnaderna i Malmöregionen. På uppdrag av Skanska bygger Narva Project kontorshus och hotell. Fasaden kommer att bli unik i sitt slag, med en speciell solskyddsfilm kommer glaset att skifta i färg under dagen.
– De estetiska effekterna kommer att bli enastående. Samtidigt läggs en stor tonvikt vid hållbarhet, där byggnaden ska vara energieffektiv i alla avseenden, upplyser Benn Karlberg

Innovation och kreativitet i allt
Under 2010 investerade Narva Project i den egna plåtversamheten för att bli mer heltäckande även här.
– Vi kan renovera plåttak över hela landet, en nisch som vi vill satsa mer på. Vi kommer att fortsätta vår expansion under året, vi söker omkring fem nya medarbetare och vill gärna etablera oss med kompletta verksamheter på fler orter. Samtidigt kommer vi att behålla vår profil, där vi satsar på att vara innovativa och kreativa i allt vi gör, avslutar Benn Karlberg med eftertryck.


Kalmar SNL 2011-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-2

Huvudtema: Kalmar
Kalmars öppenhet kring kärnkraft bidrar till regional tillväxt

Det händer mycket i Kalmar just nu. Japanska Hitachi Nuclear Energy undersöker möjligheterna för etablering i Oskarshamn, man vill eventuellt förlägga tillverkning av kärnkraftsreaktorer för den europeiska marknaden här.

Back to top