Lyftcenter – byggentreprenörernas innovativa partner

Lyftcenter i Kalmar AB har haft en imponerande tillväxt under sitt korta liv. Verksamheten startade i liten skala med två man och två maskiner 2007, året därpå hade Lyftcenter vuxit till att omfatta hela 14 maskiner och tio medarbetare. Det gick till så att det lilla bolaget förvärvade en större konkurrent i Kalmar, och på den vägen har det gått oerhört bra för Lyftcenter som idag är en heltäckande aktör med kompetens och kapacitet för att ta hand om de mest komplexa uppdragen.

Lyftcenters första uppdrag var i samband med byggnationen av Citygross i Kalmar. Företagets beställare var Peab, en aktör som man fortfarande bedriver ett nära samarbete med. Bland kunderna finns idag de största byggentreprenörerna i regionen, samt ett stort antal mindre aktörer.
– Vi har hittills koncentrerat oss mycket på centrala Kalmar, berättar VD Kent Nydolf. Nu känner vi oss väletablerade här och vill gärna bredda vårt verksamhetsområde rent geografiskt. Vi har mycket att erbjuda och kan ta oss an de flesta projekt, även de större och mer komplexa uppdragen som omfattar mycket maskiner och manskap.

Säkerhet i fokus
Lyftcenter har ett professionellt arbetssätt där man ser till helheten, det handlar inte minst om säkerhetsfrågor. Kent Nydolf är stolt över att man prioriterar säkerhet, kvalitet och miljöfrågor.
– Vi arbetar med ständiga förbättringar när det gäller dessa viktiga frågor, våra medarbetare vidareutbildas kontinuerligt i olika säkerhets- och miljöutbildningar. Vi är även certifierade enligt ISO 9001 för kvalitet samt ISO 14001 för miljö.

Vill samarbeta med yrkesskolan
De anställda på Lyftcenter är inte enbart duktiga maskinförare, företaget prioriterar goda relationer och därför krävs även en hel del social kompetens.
– Mina anställda är företagets ansikte utåt. De är som våra ambassadörer, det ter sig därför naturligt att de ska vara duktiga på att kommunicera med våra kunder och leverantörer. Det är viktigt att man har personlighet och god problemlösningsförmåga.
Kent berättar vidare att man tack vare långsiktiga relationer inte märkte av lågkonjunkturen speciellt, de projekt som påbörjats slutfördes också enligt plan. Efter sommaren 2010 var det dessutom nya saker på gång och idag råder full beläggning.
– Vi har goda förutsättningar för att expandera, den största utmaningen är att hitta kompetent arbetskraft. Vi söker gärna samarbeta exempelvis med yrkesskolan här i Kalmar, och skulle även vilja se en utveckling mot fler maskinutbildningar med inslag av entreprenadverksamhet. Idag lägger vi själva ner stora resurser på att vidareutbilda nyanställda, därför tillämpar vi en viss försiktighet när vi anställer.

Händer mycket i Kalmar
Lyftcenter har efter bara fyra år vuxit sig starka i Kalmar med ett gott rykte inom branschen. Kent understryker att man är en stark partner i komplexa byggprojekt.
– Vi är delaktiga i byggnationen av Guldfågeln Arena här i Kalmar, ett mycket tidspressat projekt med många aktörer inblandade. Det händer mycket i Kalmar just nu, därför breddar vi även vår verksamhet. Vi söker bl.a. en servicetekniker som ska reparera och underhålla våra egna maskiner, och vi har även tecknat avtal med två andra firmor angående service och underhåll.

Expanderar med ny nisch
Under 2009 utvecklades en kringverksamhet inom Lyftcenter för förbrukningsmaterial. Företaget tillhandahåller arbetskläder, skor, svetsutrustning och verktyg. Inom kort kommer man även att öppna webbshop. Kalmar lantmän är idag den enskilt största kunden när det gäller förbrukningsvaror, utbudet växer hela tiden och därmed även kundgruppen.
Lyftcenter har 12 anställda idag och nyanställningar på gång. Inom kort kommer man att kunna erbjuda servicetjänster med en egen tekniker som besöker kunderna på plats. Lyftcenter präglas av en imponerande framåtanda med många järn i elden, vi ser med spänning fram emot nästa satsning hos denna mycket innovativa aktör.


Kalmar SNL 2011-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-2

Huvudtema: Kalmar
Kalmars öppenhet kring kärnkraft bidrar till regional tillväxt

Det händer mycket i Kalmar just nu. Japanska Hitachi Nuclear Energy undersöker möjligheterna för etablering i Oskarshamn, man vill eventuellt förlägga tillverkning av kärnkraftsreaktorer för den europeiska marknaden här.

Back to top