Arbetslivsresurs – Din partner inom organisationsutveckling, omställning och rehabilitering

Arbetslivsresurs, som har sina lokaler på Brunnsgatan i Västervik, finns på ett 40 tal orter i landet och har ca 240 medarbetare. Tjänsteområdena är organisationsutveckling, omställning och rehabilitering. Kunderna finns inom privata och offentliga arbetsgivare samt myndigheter.

Från omställning pga lågkonjunktur till individuella lösningar
Under 2010 har efterfrågan på våra tjänster viktat över från omställningsinsatser p.g.a. arbetsbrist orsakade av lågkonjunktur till individuell omställning när det handlar om att stödja medarbetare vidare, antingen inom eller utanför den nuvarande arbetsgivaren.
– Nästan alltid finns det en plats som passar bättre för medarbetaren hos en annan arbetsgivare om det är så att det nuvarande arbetet inte är långsiktigt hållbart, oavsett om det handlar om fysiska, psykologiska eller andra orsaker, säger Andreas Ankarfors säljchef med ansvar för marknadsarbetet i Småland.
- Om man bara låter tider rulla på så är risken att det bara blir värre och att det blir än svårare att hitta en lösning, fortsätter Andreas.

Ny efterfrågan 2011
Efterfrågan har också ökat inom chefsstöd, ledarutveckling, grupputveckling samt insatser för att utveckla prestationsförmågan generellt i organisationer. På många företag har personer i produktionen gått den långa vägen och blivit befordrade till gruppledare eller avdelningschefer. Det är ofta ett stort steg från att ha varit kollega ena dagen till att vara chef andra och det är inte det lättaste att ha utvecklings och lönesamtal med f.d. kollegor. Här jobbar Arbetslivsresurs med både ledarutbildningar, utbildningar i det viktiga samtalet samt individuell chefscoachning.
- För att kunna fungera i rollen som chef måste man ha en trygghet i sig själv, en del har man med sig men alla behöver påfyllning inom olika områden, säger Andreas Ankarfors.

Kollegorna kompletterar
I Västervik finns kollegorna Jennie Norström och Madelen Cedergren. Jennie har lång erfarenhet från både rehabilitering och omställning och Madelen har en bakgrund från hälsa och friskvård. Tillsammans kompletterar de varandra bra och dessutom plockas kollegor med andra kompetenser in från grannkontoren i Linköping och Kalmar vid behov.
Det som ger oss vår styrka och trovärdighet hos våra kunder är nog att vi uppnår resultat, både mänskliga och ekonomiska, avslutar Andreas Ankarfors.


Kalmar SNL 2011-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-2

Huvudtema: Kalmar
Kalmars öppenhet kring kärnkraft bidrar till regional tillväxt

Det händer mycket i Kalmar just nu. Japanska Hitachi Nuclear Energy undersöker möjligheterna för etablering i Oskarshamn, man vill eventuellt förlägga tillverkning av kärnkraftsreaktorer för den europeiska marknaden här.

Back to top