E.V. Eriksson Transport AB är företaget som har allt under samma tak

E.V. Eriksson Transport AB är ett genuint familjeföretag med rötter tillbaka ända till 1940-talet då Erik Viktor Eriksson startade med häst och vagn. Nästa steg i utvecklingen blev den första bilen år 1946. Sedan dess har både utvecklingen och åren rullat vidare.

I dag äger och driver EV:s barnbarn, de tre kusinerna Liselotte, Lena och Johan Eriksson företaget tillsammans med sina pappor Roland och Tommy Eriksson som påbörjat sin pensionering. Företaget ligger i familjen varmt om hjärtat. De har alla levt och vuxit upp med företaget.

Belönats med A-raiting diplom
Vi har en bra lönsamhet trots lågkonjunkturen som varit säger företaget VD Liselotte Eriksson Dahl. Vi har 40 personer anställda, 34 bilar, 12 släpvagnar och en omsättning på cirka 29–30 miljoner. Vi belönades i år med ett A-raiting diplom. Av alla svenska bolag i alla branscher är det endast 36 % som har lyckats uppnå de nyckeltal som krävs för att få diplomet.
Vi är naturligtvis mycket stolta och glada över detta. Fastigheten vi bedriver vår verksamhet i är vår egen och företaget har inga stora skulder.
Bilarna är alltid hela och rena tack vare egen verkstad och tvätthall där vi kan använda vår duktiga personal så fort det finns tid. Till vårt förfogande har vi också egna parkeringar till våra bilar som är utrustade med motorvärmare och kupévärmare (timer-styrt förstås). Detta gynnar både miljön, bilarna och förarna.

Höga krav på service
Liselotte berättar vidare att företaget ställer höga krav på personalen. Att vara serviceminded är en självklarhet för oss. Vi distribuerar ut mer än 6.000 sändningar i veckan till våra kunder i Örebro från DHL-terminalen och varje kund ska känna sig nöjd med bemötandet. C-körkort (gärna CE) och yrkeskompetensbevis är grundkrav för anställning, sedan är det rätt servicekänsla som krävs.
Personalens ålder har ett spann på mellan 19–69 år hos os, vilket ger en trevlig blandning på gänget. Personalen trivs och vi har en låg personalomsättning. Cirka 10 % av dessa är tjejer, vilket är mycket inom åkeribranschen. Möjligen beror det till viss del på att jag som vd är tjej och att Lena sitter som trafikledare och fördelar körningarna. Till vår hjälp har vi även Maryjane anställd här på kontoret.

Samarbetar med DHL
E.V. Eriksson Transport AB samarbetar med DHL-nätet och får därför alla uppdrag därifrån. DHL är ett av världens största transportföretag. E.V. Eriksson Transport AB servar i första hand närområdet i Örebro. En del längre turer finns också till exempel Göteborg, Norrköping och Arlanda.
Liselotte avslutar med att berätta om företagets grundfilosofi.
– Vi är försiktiga och växer sakta. Erik vår farfar, sa att hälften av bilarna skulle vara betalda innan vi skaffade nya, vilket visat sig vara en bra tummregel. Företaget har haft både med och motgångar. Trots detta har vi alltid klarat oss, det gäller att anpassa verksamheten. Vårt nyckelskåp har alkolås så alla våra chaufförer måste blåsa innan de startar sina lastbilar. Företaget arbetar aktivt med säkerhetsfrågor och det finns en skriftlig trafiksäkerhetspolicy.
Vi eftersträvar en sund åkerinäring och jag är invald i styrelsen för branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag Öst samt den rådgivande gruppen Regeringens Logistikforum, avslutar Liselotte.


Energi och Miljö SNL 2011-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-2

Huvudtema: Energi och Miljö
Grön teknik skapar möjligheter

Svensk energi- och miljöteknik anses idag vara bland världens mest utvecklade. Vi satsar bl.a. på högteknologisk avfallsförbränning som genererar fjärrvärme, vi bygger ut förnybara energikällor och tar vara på de resurser vi har i form av biobränslen och befintlig teknik.

Back to top