Djupgående problemlösare axlar större projekt inom energibranschen

AB Bengt Karlssons brunnsborrning vilar på gamla anor. I Nybro känner de flesta minst en person eller ett företag som någon gång har anlitat företaget, det goda ryktet utgör tillsammans med den väletablerade kompetensen helt klart den främsta konkurrenskraften. VD och delägare Tina Lundgren understryker även vikten av att vara tillgängliga och att synas där man verkar.

Bengt Karlssons brunnsborrning är certifierade enligt Sitacs riktlinjer för brunnsborrning gällande kvalitet och utförande. De högt ställda kraven gör att certifieringen kan liknas vid en kvalitetsstämpel inom branschen.
Trots att brunnsborrning är ett mycket speciellt område som ställer höga krav på precision och säkerhet så är det fortfarande inte obligatoriskt att certifiera verksamheten. På Bengt Karlssons brunnsborrning har man som krav att det finns minst en certifierad borrare vid varje maskin.
Företagets grundare Bengt Karlsson som är Tinas far började med brunnsborrning redan på 1960-talet. Verksamheten etablerades i nuvarande form 1978, och drevs av då Bengt. 1982 började Tina jobba i firman och Sivert Frööjd och Åke Fredriksson gick in som delägare tills Bengt slutade 1989. För fyra år sedan tog Tina över ihop med två av de anställda, Ola Fredriksson (son till Åke) och Christer Lindgren.

Växande intresse för bergvärme ger jobb
Idag är man totalt sju personer i bolaget, med tre maskiner. De flesta borrföretagen kör med en eller kanske två maskiner. På Bengt Karlssons brunnsborrning är det full beläggning, många nya jobb har ramlat in tack vare det ständigt ökande intresset för bergvärme. Företaget har också utvecklats till en viktig underleverantör till de riktigt stora aktörerna inom energibranschen.
– Vi får en hel del riktigt stora projekt nu. Industrifastigheter och bostadsområden är exempel på verksamhetsområden vi har idag, det gäller att vara flexibel för att kunna axla så pass stora arbeten, förklarar Tina.
Dessutom ställs som bekant oerhört höga krav på precision, att man vet exakt hur man ska borra för att nå önskat resultat. Inom Bengt Karlssons brunnsborrning har man tack vare lång erfarenhet och god lokalkännedom även goda kunskaper om den regionala berggrunden.
– Vi arbetar dagligen med komplexa processer. Vi kan aldrig på förhand ge ett slutgiltigt svar om exakt hur långt man måste borra för att nå ner till den fasta berggrunden, eftersom även ett och samma område kan ha olika markförhållanden. Jag tror därför att det är väldigt viktigt att vi sprider kunskap om våra processer så långt det går, berättar Tina vidare.

Arbete som kräver problemlösningsförmåga
Som brunnsborrare arbetar man i mycket krävande miljöer. Arbetet ställer också höga krav på den enskilde medarbetarens problemlösningsförmåga. Idag finns det en del utbildningar i brunnsborrning för vuxna, men den största och viktigaste biten lär man sig ute på fältet.
Tina berättar att det inom yrket ständigt kommer nya utmaningar, brunnsborrning är ett arbete som kantas av ständiga överraskningar inklusive potentiella problem som måste lösas snabbt på plats.
– Vi har trots allt oerhört kul på jobbet, och vi ser mycket positivt på den närmaste tiden. Våra tre maskiner går för fullt, och vi har precis nyanställt, så vi känner att det börjat lätta på marknaden över lag, säger en leende Tina Lundgren avslutningsvis.


Energi och Miljö SNL 2011-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-2

Huvudtema: Energi och Miljö
Grön teknik skapar möjligheter

Svensk energi- och miljöteknik anses idag vara bland världens mest utvecklade. Vi satsar bl.a. på högteknologisk avfallsförbränning som genererar fjärrvärme, vi bygger ut förnybara energikällor och tar vara på de resurser vi har i form av biobränslen och befintlig teknik.

Back to top