Eskilstuna Elektronik Partner gör det lönsamt att producera i Sverige

Med målet att göra sina kunder till vinnare på deras marknad konstruerar Elektronik Partner för produktion med lönsamhet i Sverige. Med rätt teknik, rätt maskinpark och rätt kompetensnivå på personalen når man målet.

Fordonssäkerhetsföretaget Autoliv hade tidigare en utvecklingsavdelning i Eskilstuna där bland annat Mikael Joki arbetade. När avdelningen 1991 lades ner förvärvade Mikael och en av hans kollegor dela av avdelningen. Man startade företaget Eskilstuna Elektronik Partner, och från att under lång tid och i lågkonjunktur bara varit två personer har företaget vuxit till att i dag ha 38 anställda, med Mikael Joki som ensam ägare. Kundstocken fick man arbeta upp från grunden, främst med inriktning mot fordonsindustrin och fordonsrelaterade produkter, men även övrig industri. 1994 började hjulen snurra på allvar, och i 3 års intervaller har omsättningen ökat från 3 miljoner kr 1994 till ambitionen att i år omsätta 60 miljoner kr.

Rätt produktionsteknik gör det lönsamt att producera i Sverige
Vad det handlar om är att kunna motsvara marknadens krav och förväntningar, säger Mikael Joki. I dag lägger många svenska företag sin produktion i lågkostnadsländer, men med rätt teknik går det att producera i Sverige med lönsamhet, och det är här Eskilstuna Elektronik Partner kommer in i bilden. Vi konstruerar för produktion i Sverige.
Vårt produktionssystem ”EEPAB modellen” baseras på LEAN principerna och vi har två LEAN- coatcher som ständigt jobbar med att vidareutveckla systemet som används vid produktionsutveckling, produktionsanpassning och produktion.

Inga nycklar sedan 1998
Eskilstuna Elektronik Partner utvecklar och tillverkar elektronik inom styr & reglersystem. Ett exempel är att det i dag blir allt vanligare med nyckellösa låssystem, eller passagesystem som vi föredrar att säga. Elektroniken till många av dessa system är utvecklade och producerade här på Eskilstuna Elektronik Partner, säger Mikael Joki, och nämner som kuriosa att man på företaget inte haft nycklar sedan 1998.

Samarbete med högskolor
Produktutveckling har mycket hög prioritet. Denna sker som regel i samverkan med kunden eftersom vi är en del i kundens slutprodukt, och vi ser ofta våra kunder mer som samarbetspartners än kunder. Vi har ett omfattande samarbete med Mälardalens Högskola, KTH och Linköpings Tekniska Högskola, och här är det frågan om tvåvägs kommunikation. Många studenter gör sina examensarbeten här, och vi håller föredrag på högskolorna.
I Huvudsak verkar vi på den svenska marknaden, men har även kunder i Polen, Tyskland, Holland, Spanien, England och Finland. Fordonsindustrin och energiteknik ser jag som de främsta framtida expansionsområdena, avslutar Mikael Joki.


Energi och Miljö SNL 2011-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-2

Huvudtema: Energi och Miljö
Grön teknik skapar möjligheter

Svensk energi- och miljöteknik anses idag vara bland världens mest utvecklade. Vi satsar bl.a. på högteknologisk avfallsförbränning som genererar fjärrvärme, vi bygger ut förnybara energikällor och tar vara på de resurser vi har i form av biobränslen och befintlig teknik.

Back to top