Emmaboda – bra läge för företagande

I hjärtat av glasriket och mitt i sydöstra Sverige ligger Emmaboda, en liten kommun i invånarantal mätt men med stora möjligheter med tanke på de drygt 300 000 människor som bor i den närliggande regionen. Vid sidan av en stark tillverkningsindustri har Emmaboda mycket att erbjuda i form av upplevelser för nyfikna besökare. Glastraditionen är en given faktor som lockar mycket folk, attraktionskraften är så stark att Emmaboda tillsammans med ett flertal andra kommuner i regionen skapat ett eget bolag, Glasriket AB, för att utveckla möjligheterna ytterligare.

Över 50 procent av arbetskraften i Emmaboda finns koncentrerad inom tillverkningsindustrin. Den moderna processindustrin är långt automatiserad och högteknologisk, kompetensnivån är därför hög. De två näst största näringarna är glas- respektive träindustrin. Kännetecknande för samtliga grenar är en stark framtidstro, företagen i Emmaboda utmärker sig framförallt genom att vara kreativa och framsynta.

Starkt industriarv och drivande framtidstro
Ingmarie Söderblom är verksam som näringslivsutvecklare i Emmaboda sedan tre år tillbaka. Hon berättar att det framförallt var det lokala näringslivets starka drivkraft som tog Emmaboda genom lågkonjunkturen.
– Ett starkt industriarv och en drivande framtidstro bidrog till att vi kunde fortsätta investera och sträva framåt. Våra företag är så innovativa och driftiga att man faktiskt är dåliga på att söka bidrag som man ändå har rätt till. Därför kommer en del i våra satsningar framöver handla om att sprida information om de olika bidrag som våra företag kan söka, från EU och Länsstyrelsen, bland annat.

Privat aktör största arbetsgivare
Den i särklass största arbetsgivaren för de flesta orter brukar vara just kommunen, men i Emmaboda är det en privat aktör, ITT, som dessutom är världsledande inom sitt verksamhetsområde.
Pumptillverkaren ITT Water & Wastewater sysselsätter 1400 personer i Emmaboda, under krisen hanterade företaget personalfrågan på ett mycket bra sätt genom att istället för att varsla ge alla anställda en extra semesterdag. På så vis kunde man behålla viktig kunskap inom företaget.
Den näst största privata aktören är Emmaboda Glas med sina 125 anställda. Emmaboda har en handfull riktigt stora företag, resterande drygt 600 utgör små- och medelstora aktörer med upp till 50 anställda.

Emmaboda viktigt nav
Emmaboda föddes som järnvägsknutpunkt mellan Kalmar, Karlskrona och Växjö i slutet av 1800-talet. Läget är bästa tänkbara med all tänkbar service inom räckhåll. Företagen har tillgång till uppdaterad kunskap, arbetskraft och kunskapsintensiv samverkan med Linnéuniversitetet inpå knuten.
– Vi har goda kommunikationer och det sker nu ytterligare upprustning av järnvägen. Vi är navet mellan tre stora städer här i sydöstra Sverige, och nu när man satsar på att öka pendeltrafiken kommer även vårt inflytande att öka, menar Ingmarie Söderblom.

Mer att hämta i upplevelseindustrin
I Glasriket har det tillverkats munblåst glas sedan 1742. Tillsammans med glasblåsarna utmanar formgivarna ständigt glasets möjligheter och många glasblåsartekniker har experimenterats fram i de småländska hyttorna.
– När vi arbetar med att utveckla turismen så behöver vi höja blicken en aning, kommenterar turistchef Weronica Stålered.
Emmaboda kommun har tillsammans med Nybro, Lessebo, Uppvidinge kommuner och glasbruken i dessa kommuner ett gemensamt turistbolag, Glasriket AB.
– Glasriket är en destination att räkna med i regionen och är även en av Sveriges mest kända destinationer. Vi utgör därmed en viktig del av Sveriges bild i utlandet. Inom Glasriket AB jobbar vi med gemensam marknadsföring, produktutveckling, press och PR samt en gemensam bokningsportal.
Emmaboda har duktiga entreprenörer även inom besöksnäringen. Under året anordnas ett flertal större evenemang som drar mycket folk och som gynnar näringen i stort. För den motorintresserade finns bl.a Summer end of power meet och en omtalad årlig veteranmarknad. Emmaboda har även mycket att erbjuda i form av musikevenemang med bl.a. Emmabodafestivalen och Mundekullafestivalen.


Energi och Miljö SNL 2011-2 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-2

Huvudtema: Energi och Miljö
Grön teknik skapar möjligheter

Svensk energi- och miljöteknik anses idag vara bland världens mest utvecklade. Vi satsar bl.a. på högteknologisk avfallsförbränning som genererar fjärrvärme, vi bygger ut förnybara energikällor och tar vara på de resurser vi har i form av biobränslen och befintlig teknik.

Back to top