Näringsliv 2011-2

Energi och Miljö SNL 2011-2 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Energi och Miljö
Grön teknik skapar möjligheter

Svensk energi- och miljöteknik anses idag vara bland världens mest utvecklade. Vi satsar bl.a. på högteknologisk avfallsförbränning som genererar fjärrvärme, vi bygger ut förnybara energikällor och tar vara på de resurser vi har i form av biobränslen och befintlig teknik.

Artiklar i detta nummer
Back to top