Näringsliv 2011-1

Utbildning SNL 2011-1 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Utbildning
Nyamko Sabuni: ”Vi måste höja statusen på våra yrkesutbildningar”

Sverige har länge varit drivande när det gäller utbildning ur ett brett perspektiv. Trenden från de senaste åren visar dock att vi måste bli bättre, framförallt måste vi skapa bättre arbetsmarknadsrelevans och det gäller utbildningar på alla nivåer.

Artiklar i detta nummer
Back to top