Snickeriarbeten, plåtslageriarbeten, takarbeten och skyddsrumsunderhåll

Det är något av det Malmö Plåt & Byggservice AB i Malmö kan erbjuda. Företaget vill ha nöjda kunder och arbetar hårt för att hitta en helhetslösning som passar varje unik kund.

Malmö Plåt & Byggservice AB är ett företag som funnits i ganska precis 30 år. Det startades av två snickare och två plåtslagare som arbetade på Kockums, men riskerade att bli arbetslösa. De förstärkte skaran med ytterligare en snickare och en plåtslagare och sedan var företaget igång.
Affärsidén var att de med sin samlade erfarenhet och yrkesskicklighet skulle erbjuda totallösningar när det gällde att bygga och förädla fastigheter. Sedan 1 september 2010 ägs och drivs företaget av Robert Lindblom, som är vd, och Patrik Magnusson, som är personalansvarig. De har också delat upp ansvaret så att Robert ansvarar för byggsidan och Patrik för plåtslageriet.

Helhetslösningar
Tanken på helhetslösningar har levt vidare under alla år och företaget har många kunder i olika storlekar. Malmö Plåt och Byggservice AB gör om- och tillbyggnader. Man renoverar och reparerar, ger underhåll och service.
-Ett specialområde vi har är att vi regelbundet underhåller och besiktigar skyddsrum, säger Robert Lindblom
.-Våra kunder finns inom alla kategorier som äger eller förvaltar fastigheter, fortsätter han. Det kan vara förvaltningsbolag, kommunala och statliga förvaltningar, rörelsedrivande bolag eller privatpersoner. Uppdragen rör sig om allt från enkla reparationer till stora åtaganden.
Bland de större kunder man haft under många år finns till exempel Sysav, Burlövsbostäder, Newsec och SEB. Oavsett storlek på arbetet är tanken att man utför alla slags byggnadsarbeten i egen regi och med hjälp av underentreprenörer. Men Plåt & Bygg har alltid helhetsansvaret för varje projekt.
Man kan även tillägga att företaget försöker vara så miljömedvetna som möjligt i sitt arbete, man strävar till exempel efter att bara köpa in material från leverantörer som är miljöcertifierade. Deras eget byggavfall sorteras inte av dem själva, men av en firma som gör det på ett miljöanpassat sätt.

Snickeri och plåtverkstad
Robert Lindblom berättar vidare att företaget både har ett eget, väl rustat finsnickeri och en plåtverkstad. På snickeriet kan ”allt i trä” tillverkas. Till exempel kan man göra dörrar och fönster, som passar in i hus som renoveras. Att få ett nytillverkat fönster som ser exakt ut som det gamla, är en tjänst som ofta efterfrågas.
Snickeriet är alltid bemannat, vilket gör att de snickare som är ute hos kund kan ringa in och beställa vad som behövs. Samma sak gäller det egna plåtslageriet. Det här innebär att de som är ute och arbetar hos en kund snabbt kan få fram det de behöver, det kan vara en tröskel, en dörr, en hängränna eller något annat som behövs där och då.
Förutom plåtslagare och snickare finns det också murare och målare för att kunna klara alla typer av jobb.

Ser ljust på framtiden
Robert Lindblom ser ljust på framtiden.
- Det ser bra ut både för oss och branschen som helhet. I synnerhet ser vi en växande marknad för renoveringar av miljonprogrammet under de närmaste åren. Vi ser även ett stort renoveringsbehov av innerstadsfastigheter byggda på 20- och 30-talet. Vi kommer att behöva anställa mer hantverkare framöver.


Öresundsregionen - Luleå - Riket Runt SNL 2011-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-1

Huvudtema: Öresundsregionen - Luleå - Riket Runt
Skåne har medvind

Skåne befinner sig i skärningspunkten mellan det gamla EU och de dynamiska tillväxtekonomierna runt Östersjön. Läget är unikt. Öresundsregionen är ett givet nav när människor och varor rör sig mellan länderna. Globaliseringen är en del av Skånes vardag.

Back to top