Matrisen höjer tempot i traditionell bransch

Matrisen bryter det traditionella mönstret för redovisningsbyråer med sina drygt 200 anställda och ett helhetsperspektiv där man arbetar med alla typer av företag, inom alla branscher och i alla storlekar. Hög teknisk utveckling kännetecknar hela verksamheten, ambitionen är att kunderna ska ha tillgång till så mycket information som möjligt elektroniskt.

Som en av de största aktörerna inom ekonomisk redovisning har Matrisen den bredd och kapacitet som krävs för att arbeta med stora bolag. Samtidigt vänder Matrisen sig till mindre aktörer och ägarledda företag, där behovet ser annorlunda ut.
Det är viktigt att Matrisen behåller sin flexibilitet, trots att man är en stor byrå. Ägarledda företag kan naturligtvis vara stora aktörer också, den gemensamma nämnaren här är att företagen just drivs av ägaren själv.
Matrisen arbetar rikstäckande med strategiska kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping och Västervik. Nu siktar man på en vidare expansion bl.a. i Öresundsregionen.

Förenar det bästa av två världar
Förutom renodlad ekonomisk redovisning erbjuder Matrisen outsourcingtjänster där kunden får tillgång till Matrisens expertis för hela eller delar av sin verksamhet. Det kan exempelvis innebära att Matrisen tar över driften av hela ekonomiavdelningen ute hos kund, eller sköter utvalda delar av den.
– Vi effektiviserar våra kunders ekonomiska verksamhet, förklarar Gunnar Nyhlén, vVD och kontorschef Malmö. Vi har en bred flora av kunder som är i behov av våra tjänster men som själva kanske inte vill ha en egen ekonomiavdelning. Vi har bredden och kan sköta allt från löpande redovisning till löner och fastighetsekonomi, som exempel.
Change Management är ett annat område som Matrisen har lång erfarenhet inom. Det finns alltid ett stort behov här, eftersom det alltid kommer att finnas företag som befinner sig i någon form av förändringsprocess.
– Vi har kompetens och kapacitet för att gå in på ett djupare plan och erbjuda individuell rådgivning som passar den enskilda kunden. Vi förenar därmed småskaligheten och närheten hos en traditionell redovisningsbyrå med styrkan hos en stor aktör med helhetsperspektiv.

Intresse för Öresundsregionen
Matrisen levererar tjänster av hög kvalitet med hjälp av modern teknik. Matrisen kan erbjuda en plattform med en enhetlig översikt där kunderna lätt kan få tag på sin ekonomiska information.
– Redovisning är ett komplext område idag där kvalitet och säkerhet är nyckelbegrepp. Vi möter de allra strängaste kraven, och utvecklar ständigt vår verksamhet, kommenterar Nyhlén, som också berättar att man har för avsikt att expandera i Öresundsregionen.
Det kan inom en snar framtid bli aktuellt med fler kontor för Matrisen, och att etableras på fler orter i Öresundsregionen hör till framtidsvisionen.
– Vi begränsar oss inte till den svenska marknaden, även på andra sidan sundet finns stora möjligheter, säger Gunnar Nyhlén avslutningsvis.


Öresundsregionen - Luleå - Riket Runt SNL 2011-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-1

Huvudtema: Öresundsregionen - Luleå - Riket Runt
Skåne har medvind

Skåne befinner sig i skärningspunkten mellan det gamla EU och de dynamiska tillväxtekonomierna runt Östersjön. Läget är unikt. Öresundsregionen är ett givet nav när människor och varor rör sig mellan länderna. Globaliseringen är en del av Skånes vardag.

Back to top