Coeli – Private Banking för företag

Coeli erbjuder heltäckande lösningar för företags samlade ekonomi, och vänder sig speciellt till företag med en eller ett fåtal ägare. Företagarens privatekonomi är nästan alltid kopplad till företagets ekonomi. Det kan vara svårt för de mindre bolagen att själva samordna de respektive ekonomierna och framförallt finna tid till att undersöka olika placeringsalternativ.

Som Sveriges första Private Banking för företag är Coeli den naturliga samarbetspartnern för ägarledda företag som vill skapa trygghet och kontinuitet i sin ekonomiska vardag.

Optimala finansiella tjänster
Mikael Larsson etablerade Coeli i Uppsala för nästan 20 år sedan. Från början agerade företaget som en traditionell försäkringsmäklare med fokus på pension och kapital. Dagens Coeli erbjuder komplexa finansiella tjänster komplett med förstklassig rådgivning, och man täcker in allt från kapitalförvaltning och placeringstjänster till företagsförsäljning och skatterådgivning.
– Vad vi erbjuder är ett omfattande system med verktyg för att optimalt kunna ge kunden en överblick av sin finansiella situation, och framförallt för att optimera effekten av sina finansiella placeringar, berättar Pär Davidsson, kontorschef på Coeli i Malmö.

Allt företagen behöver på ett ställe
Coeli tillför all kunskap som de mindre och medelstora aktörerna behöver för att nå uppsatta mål med sin kapitalförvaltning.
– Varje kund är unik, varje uppdrag kräver individuellt komponerade lösningar. Vi ger våra kunder tillgång till en verktygslåda som omfattar vårt breda produktutbud samt våra kunskaper och erfarenheter. Vi hjälper kunden nå sina individuellt uppsatta mål genom smarta placeringar som passar den enskilde. Detta är Private Banking, förklarar Pär Davidsson.
Förvaltning, försäkring, skattefrågor och juridik är exempel på vad Private Banking-konceptet innehåller.

Private Equity för mindre aktörer
Coeli är en av få aktörer som genom Coeli Private Equity erbjuder placering i onoterade riskkapitalfonder i Norden. Exempel på onoterade aktörer är Oscar Jacobsson, Aspen Badrumsinredningar och Solhagagruppen, samtliga onoterade – och framstående – inom sina respektive segment.
– Genom vår expansiva produktportfölj öppnas dörren till placeringsmarknaden även för mindre investerare, menar Pär. Vi har idag ett betydande belopp och är en av de fåtal aktörer som kan erbjuda nordiska Private Equity-placeringar.
Private Equity-investeringar passar den något mer riskbenägna, och har samtidigt större potential till högre avkastning.
Coeli var först med Private Banking för företag. Visionen är att också vara bäst.
– Vi är en oberoende aktör med en öppen arkitektur, vilket också är en förutsättning när man arbetar för att kunden ska få det bästa, säger Pär Davidsson avslutningsvis.


Öresundsregionen - Luleå - Riket Runt SNL 2011-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-1

Huvudtema: Öresundsregionen - Luleå - Riket Runt
Skåne har medvind

Skåne befinner sig i skärningspunkten mellan det gamla EU och de dynamiska tillväxtekonomierna runt Östersjön. Läget är unikt. Öresundsregionen är ett givet nav när människor och varor rör sig mellan länderna. Globaliseringen är en del av Skånes vardag.

Back to top