Sweco Position, ledande på geografisk IT

Sweco är en globalt verksam koncern som med nyckelorden hållbart samhällsbyggande tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster inom allt från byggkonstruktion till miljöutredning och design. Den gemensamma nämnaren för Swecos ingenjörer, arkitekter och miljöexperter är att arbeta så nära kunden som möjligt för att tillhandahålla de för kunden optimala lösningarna.

En av produkterna i Swecos stora produktportfölj är Geografisk IT. Verksamheten är placerad i dotterbolaget Sweco Position AB med huvudkontor i Stockholm. I dag har företaget c:a 150 medarbetare fördelade på kontor över hela landet. Sweco Positions verksamhet har vuxit fram ur andra Sweco bolag, och i höstas firade man 10 år.

Kostnadseffektivisering för skogsbruket
För den oinvigde låter geografisk IT väldigt kryptiskt. Vem använder geografisk IT och till vad? Henrik Lövdahl på Sweco Position i Luleå hjälper till att räta ut frågetecknen.
Användningsområdena är nära nog obegränsade när det gäller geografisk IT, säger Henrik Lövdahl. Det kan handla om att hålla reda på vatten och avloppsledningar lika väl som att undersöka behovet av lokaltrafik i ett område. För oss på Sweco Position är skogsnäringen en stor och betydelsefull kund. Här handlar det bland annat om GIS-verktyg för planering av avverkning, i praktiken kostnadseffektivisering, och således stora ekonomiska värden för våra kunder. Med hjälp av geografiska informationssystem strukturerar, analyserar och visualiserar vi stora mängder information på ett överskådligt sätt. Vi är exempelvis störst på att bygga kartstöd åt skogsbruket, givetvis alltid i nära samarbete med kunden. När det gäller Luleå kontoret ser vi även norra Finland, Norge och Ryssland som stora potentiella marknader.
Ett annat exempel på område där man med fördel kan tillämpa geografisk IT är loggestik. Här håller vi på med grön IT i ett uppdrag där vi med ruttoptimering hjälper ett företag att minska utsläppen och reducera onödig trafik, vilket också genererar ekonomiska fördelar åt det aktuella företaget. Kundkartan när det gäller geografisk IT omfattar många branscher. Skogsbruk, energibolag, transportföretag och Trafikverket är bara några av många exempel.

Lokal närvaro viktigt
För Sweco Position gäller att vi alltid vill ha lokal närvaro. För att kunna tillgodose kundens önskemål, krav och behov krävs att vi finns där kunden finns. Sweco Position skall vara det naturliga valet för ett företag, myndighet eller organisation när det gäller geografisk IT. Sweco Position har ett miljö- och hållbarhetstänkande i allt vi gör, och detta tänkande vill vi gärna överföra även till våra kunder, avslutar Henrik Lövdahl.


Öresundsregionen - Luleå - Riket Runt SNL 2011-1 - Affärstidningen Näringsliv

Näringsliv 2011-1

Huvudtema: Öresundsregionen - Luleå - Riket Runt
Skåne har medvind

Skåne befinner sig i skärningspunkten mellan det gamla EU och de dynamiska tillväxtekonomierna runt Östersjön. Läget är unikt. Öresundsregionen är ett givet nav när människor och varor rör sig mellan länderna. Globaliseringen är en del av Skånes vardag.

Back to top