Näringsliv 2011-1

Öresundsregionen - Luleå - Riket Runt SNL 2011-1 - Affärstidningen Näringsliv
Huvudtema: Öresundsregionen - Luleå - Riket Runt
Skåne har medvind

Skåne befinner sig i skärningspunkten mellan det gamla EU och de dynamiska tillväxtekonomierna runt Östersjön. Läget är unikt. Öresundsregionen är ett givet nav när människor och varor rör sig mellan länderna. Globaliseringen är en del av Skånes vardag.

Artiklar i detta nummer
Back to top